Prosedyre for håndtering av farlig avfall

NHM er ansvarlig for å håndtere farlig avfall i henhold til offentlige forskrifter.

Farlig avfall er avfall med særlig skade- og forurensningspotensial. Det inneholder stoffer som kan føre til skade på mennesker og dyr eller føre til alvorlig forurensing.

Hva er farlig avfall?

Eksempler: Kjemikalier, maling, lim, silikon, akryl, ingen batterier skal kastes i restavfallet, rengjøringsmidler, spraybokser, løsemidler frostvæske, bilpleiemidler, ekspansjonsskum, fugemasse, plantevernmidler, soppdrepere musegift.

Hva gjør vi med vårt farlige avfall?

Farlig avfall samles og sorteres i et eget rom ved NHM. Det hentes av Ragn-Sells som transporterer avfallet til destruksjonsanlegg.

Hvem har ansvaret?

Hver enhet har ansvar for at deres farlige avfall sorteres, deklareres og avhendes i henhold til de offentlige forskriftene, Du må melde fra til HMS-koordinator om du har farlig avfall du skal kaste.

Med avfallet skal det følge opplysninger om hvor det kommer fra og hvem som ønsker det avhendet. Du må derfor fylle ut deklarasjonsskjema. Hensikten med skjemaet er blant annet å gi alle som håndterer avfallet nødvendig informasjon for å foreta sikker håndtering og transport, samt velge egnet behandlingsmåte.

Forklaring til utfylling (se også veiledningshefte fra NORSAS (PDF) – sidenummer i parentes under)

Kontaktperson

Den personen som kan gi nærmere opplysninger om avfallet (bruker).

Avfallsstoffnr.

4 siffer:  den norske koden for å klassifisere farlig avfall se side to i deklarasjonsskjemaet (side 47 i veiledningen fra NORSAS). NB! Ett skjema for hvert avfallsstoffnummer. Emballasjen skal være solid, tett og egnet for transport.

Publisert 12. juni 2015 10:49 - Sist endret 12. juni 2015 10:58