Det lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) valgt for 2017 og 2018

Lamu har to års virketid.

Representanter for arbeidsgiver i LAMU
Avdelingsdirektør Geir A. Rogstad (leder 2017)
Jon Lønnve
vara: Seksjonsleder Cecilie Webb (vara)
Representanter for de ansatte i LAMU
Ledende verneombud Remi Aleksander Nielsen (leder 2018)
Bjørn Petter Løfall
vara: Einar Strømnes
Representant for studentene
Phd.student Hanna Støstad
vara: Phd. student Trude Magnussen
Observatører i LAMU
Områdeleder Ken Jansen
HMS-koordinator Krenar Badivuku (sekretær)

Leder velges for ett år ad gangen (veksler mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentant

 

Du kan melde saker til LAMU gjennom ditt verneombud. HMS kordinator Krenar Badivuku har ansvaret for opplæring i brannsikkerhet av alle brukere av NHMs bygninger.

Brukerne skal undertegne en egen branninnstruks.

LAMU - rapporter og møtereferater (passordbeskyttet)

Publisert 12. juni 2015 10:49 - Sist endret 11. mars 2019 14:42