Det lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) valgt for 2019 og 2020

Lamu har to års virketid.

Representanter for arbeidsgiver i LAMU
Avdelingsdirektør Geir A. Rogstad (leder 2019)
Hedda Ugletveit
vara: Cecilie Elise Webb
Representanter for de ansatte i LAMU
Lokalt hovedverneombud Remi Aleksander Nielsen (leder 2020)
Bjørn Petter Løfall
vara: Einar Strømnes
Representant for studentene
Lise Huseby
vara: Solveig Bua LøkenSolveig Bua LøkenSolveig Bua Løken
Observatører i LAMU
Marius Heimly Amundsen fra Eiendomsavdelingen
HMS-koordinator Krenar Badivuku (sekretær)

Leder velges for ett år ad gangen (veksler mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentant)

 

Du kan melde saker til LAMU gjennom ditt verneombud. HMS kordinator Krenar Badivuku har ansvaret for opplæring i brannsikkerhet av alle brukere av NHMs bygninger.

Brukerne skal undertegne en egen branninnstruks.

LAMU - rapporter og møtereferater (passordbeskyttet)

Publisert 12. juni 2015 10:49 - Sist endret 14. juni 2021 11:47