Familien Sars

Familien Sars, ca. 1860. Fra v.: Elisa, Mally, Carl, Ossian, Ernst, Johanna (Bien), Julie. Foran: Maren og Michael Sars. Olaf på Julies fang, Eva på farens.

Familien Sars var en stor familie med flere berømte personer. De mest kjente foruten professor Michael Sars er professor Johan Ernst Welhaven Sars og professor Georg Ossian Sars, og sangerinnene Mally Lammers og Eva Nansen, gift med Fridtjof Nansen. Hjemmet til Sars-familien i Christiania var meget spesielt. Gjestfriheten var meget stor, og inntil Maren Sars døde i 1898 var huset en møteplass for folk innen vitenskap, kultur og kunst. Her møttes berømte og ikke-berømte menn og kvinner om hverandre, med Maren Sars som et selvfølgelig midtpunkt. Både Ernst og Ossian, som begge var ugifte, bodde sammen med sin mor inntil hennes død. Etter det flyttet de sammen med søsteren Mally Lammers og hennes mann til et hus på Bestum.

Brødrene Ernst og Ossian Sars. (Foto: Anders Beer Wilse, 1913; eier: Billedsamlingen, Nasjonalbiblioteket.)

Ved siden av sin far, Michael Sars, er vel Ossian Sars den største zoologen vi har hatt i Norge. Han la grunnlaget for vår tids fiskeriforskning, og han har lagt grunnen for den moderne krepsdyrforskningen, ved siden av at han har gjort stor innsats innen den systematiske utforskningen av nær sagt alle dyregrupper i havet langs den norske kyst.

Om de tre store forskerne i Sars-familien skriver Nordgaard (1918, s. 83-84): «Alle tre, faren og de to sønner, har været i besiddelse av den høispændte form av aandelig energi, som kaldes geni. Men begavelsens art har ikke været ganske den samme hos de tre. Hos historikeren gjenfinder vi den samme aandskvalitet som hos Michael Sars. Johan Ernst kunde gjøre historiske detaljunderøkelser, men blev mesteren i at trække op hovedlinjerne i historien. Ossian Sars har levert fremragende arbeider i den generelle biologi, men ender som stormester i detaljundersøkelser av krebsdyrenes vidtløftige gruppe. Begge sider er like viktige og man kan neppe si, at den ene kapacitet er en høiere evne end den anden.»


Av Marit E. Christiansen, professor em., NHM
Publisert 12. juni 2015 11:50 - Sist endret 14. okt. 2020 12:10