Personer bak navnet Sars

Naturhistorisk museum som ligger på Tøyen, har gateadresse Sars' gate 1.

Hvem er så Sars' gate oppkalt etter? I Oslo byleksikon står det: «Sars’ gate, Sofienberg, bydel 5, fra Jens Bjelkes gate langs vestsiden av Tøyenhagen til Finnmarksgata. Oppkalt 1879 etter professor Michael Sars (1805-69), zoolog og teol.»


Publisert 12. juni 2015 11:50 - Sist endret 14. okt. 2020 12:10