Robert Collett

På UiOs 200-årsdag, 2. september 2011, ble Zoologisk museum døpt om til Robert Colletts hus.

Robert Collett er en av de store pionerene i norsk zoologi. Han skaffet frem en mengde nye kunnskaper om norske virveldyr, og hadde avgjørende betydning for oppbyggingen av Zoologisk museum på Tøyen i Kristiania sammen med W.C. Brøgger.

Robert Collett var født i 1842 og var sønn av Professor Peter Jonas Collett og forfatteren Camilla Collett. Han startet sin vitenskapelige karriere som assistent hos zoologiprofessor Halvor H. Rasch 1871–72. Han fikk Zoologisk museums første konservatorstilling 1874, og ble universitetsstipendiat i zoologi i 1876. Han ble konstituert som professor i 1885 og utnevnt i oktober samme år uten konkurranse. Han satt i stillingen til han døde av lungebetennelse i 1913. Collett fikk mange nasjonale og utenlandske utmerkelser, inkludert kommandør av St. Olavs Orden.

Collett var bestyrer ved Zoologisk museum sammen med G. O.Sars fra 1882 og var enebestyrer fra 1886. Ved oppbyggingen av det nye museet på Tøyen, hadde Collett bl.a. ansvaret for overføringen av dyresamlingene fra sentrum av Kristiania til Tøyen og innredning og ordning av de nye samlingene. Han gjorde en stor innsats for å øke museets samlinger særlig innen virveldyr, noe som førte til at at Zoologisk museum ble det ledende museet i på Nordens viveldyrfauna. Han satt også hjemme og trakk i trådene når museet sendte folk som Carl Lumholtz og Knut Dahl ut i verden for å samle dyr som Collett beskrev vitenskapelig og som ble innlemmet i museets samlinger. Collett hadde en stor vitenskapelig produksjon, og var forfatter av standardverker om Norges virveldyr (riktignok ble mange av bøkene sluttført etter hans død). Han hadde et stort kontaktnett i inn- og utland,  og bidro sterkt til å gi museet en sentral rolle i folkeopplysningen om dyrelivet.

Publisert 2. sep. 2011 09:32 - Sist endret 2. sep. 2011 10:07