Robert Colletts hus (tidl. Zoologisk museum)

På UiOs 200-årsdag, 2. september 2011, ble Zoologisk museum døpt om til Robert Colletts hus. Les mer om Robert Collett

Zoologisk museum. Foto: Per Aas, NHM

Beliggenhet og tilgjengelighet

Åpningstider

Billettpriser

Zoologisk museum ble reist i 1904-1908. Museet var det første av de tre naturvitenskapelige museene som ble bygget på Tøyen, inne i Botanisk hage.

Dette var første gang de zoologiske samlinger kom under eget tak siden ”Naturalmuseet” ble grunnlagt 1813. Samlingene var på vandring i forskjellige lokaler rundt i byen til de i 1851/52 ble overført til Domus media i de nye universitetsbygningene på Karl Johan. Gulvene holdt etter hvert ikke tyngden og utstillingen ble derfor stengt i 1906.

Utstillingene i det nybygde Zoologisk museum ble åpnet for publikum 1. februar 1910. Bygningen er kledd med nordmarkitt. Foruten utstillinger inneholder bygningen magasiner for de vitenskapelige samlingene, kontorer, laboratorier og verksteder.

Professor Robert Collett (1842-1913) var Naturalmuseets bestyrer fra 1886, og hadde en vesentlig del av æren for at den nye museums-bygningen ble reist, og for innredningen av den. Museet er blitt endret innvendig flere ganger, den siste omfattende endringen skjedde i 1966, da ble museet stengt for publikum. I 1972 ble museet gjenåpnet for publikum med nye og for sin tid, meget moderne museumsutstillinger.

Faste utstilinger:

Publisert 11. des. 2007 07:44 - Sist endret 14. okt. 2020 13:07