Dagny Tande Lid og Johannes Lid

På UiOs 200-årsdag, 2. september 2011, ble Botanisk museum døpt om til Lids hus.

Ekteparet Dagny Tande Lid og Johannes Lid utpeker seg som unike formidlere av norsk botanikk til fagmiljø så vel som det brede publikum, gjennom en lang årrekke. Deres mest kjente verk Norsk flora har fra 1944 og frem til i dag vært den ubestridt viktigste kilde til informasjon om norske planter og deres utbredelse. Etter Johannes Lids død ble verket videre ført i pennen av Olav Gjærevoll (1985) og Reidar Elven (1994 og 2005).

Johannes Lid (1886-1971) ble tilsatt som konservator ved Botanisk museum i 1919, en stilling han hadde frem til han gikk av med pensjon 37 år senere. I utforskningen og kartleggingen av Norges flora nedla han et enormt arbeid, i tillegg til hans store innsamlinger fra Norge, deltok han og på gjentatte ekspedisjoner i Arktis, for denne innsatsen ble han tildelt Nansenprisen. Han var også en internasjonal ekspert på Kanariøyenes karplanteflora,  disse øyene besøkte han jevnlig fra 1954 til 1971. Han fikk Kongens fortjenstmedalje i gull 1956.

I 1936 giftet Johannes Lid og Dagny Tande seg.

Dagny Tande Lid (1903-1998) var botanisk illustratør og hadde sin utdannelse fra Statens Haandverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunst-akademi. Hun var knyttet til Botanisk museum i flere omganger med illustrasjonsarbeider.  Hun ble verdenskjent for tegningene i Norsk Flora, hvor Johannes Lid forfattet teksten. Hun hadde utallige utstillinger, hun illustrerte porselensserviser, glass, kort/brevark, frimerker og en rekke bøker og artikler – alle med botaniske motiver. Hun forfattet et tyvetalls bøker og ga ut plater med dikt til melodier av komponisten Reidar Thommessen.

Ekteparet Lid tilbrakte mange dager i felt sammen for å samle materiale og tegne, for å få illustrasjonene så nøyaktige som mulig måtte de være basert på levende materiale. Begge to vektla formidlingen av botanisk kunnskap høyt, uttrykt gjennom deres populære pulikasjoner av ulike slag, men også som ledere av utallige ekskursjoner. Deres glede over og gode evne til å dele av sin kunnskap gjorde verdien av den enorme kunnskapen enda større.

Se noen av Dagny Tande Lids tegninger

Publisert 2. sep. 2011 09:32 - Sist endret 2. sep. 2011 10:11