English version of this page

Kronprinsen åpnet Klimahuset

– Klimahuset kan spille en stor og viktig rolle i å inspirere og engasjere til endring i bærekraftig retning, til å bygge håp om at det nytter, sa Kronprins Haakon da han åpnet Klimahuset ved Naturhistorisk museum.

Bildet kan inneholde: begivenhet, mote, gul.

Kronprins Haakon åpnet offisielt Klimahuset 16. juni 2020. Her i følge med museumsdirektør Tone Lindheim og rektor ved Universtietet i Oslo Svein Stølen. 

Foto: Jarli&Jordan

Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen ønsket de inviterte gjestene velkommen til åpningen av Nordens første klimahus. Han trakk en linje fra fjorårets klimastreiker til Universitetets nye strategi, der bærekraft er en rød tråd. 

– Klimahuset går rett inn i hjertet av kjernevirksomheten til Universitetet i Oslo: Utdanning, forskning og formidling av kunnskap og innovasjon. Og våre studenter er pådrivere for et grønt engasjement. Det gir meg en urokkelig tro på fremtiden. De unge kommer til å gjøre det bedre enn oss, sa Stølen. 

Arena for læring og refleksjon

I Klimahuset lærer du om hvordan jordas klimasystemer fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan du selv kan bidra. Utstillingen er designet for å vekke undring og stimulere til engasjement og tilbyr formidlingssopplegg for elever fra ungdomsskole og videregående skole. Huset skal også romme ulike arrangementer og være en arena for dialog, debatter, foredrag og møter mellom ulike fagmiljøer, generasjoner og meningsytringer.

Klikk på bildene for å bla Error: resource not found: /om/aktuelle-saker/bilder/2020-06-16-klimahus-apningen/liste

Kronprinsen sådde frø av myrhatt

Det var god stemning blant de 50 gjestene da Kronprins Haakon fikk overrakt en frøpose av museumsdirektør Tone Lindheim. Deretter foretok Kronprinsen den høytidelige åpningen av Klimahuset ved å drysse en håndfull frø av myrhatt i fuktig jord.

Myrhatt er en vakker, liten plante som vokser i nordområdene. Den ble valgt til å symbolisere åpningen av huset fordi myr spiller en nøkkelrolle som leveområde for planter og dyr, karbonlager og flomdemper. Blomstene fra åpningsseremonien skal etter hvert plantes ut i regnbedet i Klimahagen, som omkranser Klimahuset i Botanisk hage.

Finansiering av huset

Museumsdirektør Tone Lindheim takket i dag investor Jens Ulltveit-Moe og øvrige sponsorer og samarbeidspartnere for rause gaver som har muliggjort det nye utstillingshuset. Klimahuset er finansiert av Umoe AS med en gave på 70 millioner kroner. Totalt budsjett er 90 millioner, inkludert bygg, utstillinger og uterom. Driften av huset er også basert på støtte fra offentlig og privat sektor.

– Det er en glede å gi dette bygget. Vi opplever to kriser i dag. Den ene er pandemien, den andre er klimakrisen. Det som gir håp for fremtiden er hvor fort regjeringen og Stortinget har reagert på pandemien. Det viser at når vi har kunnskap og er utfordret, så gjør vi noe.  Når det gjelder klimakrisen, er inntrykket det motsatte, sa Jens Ulltveit-Moe ved åpningen.

Åpner for publikum 17. juni

Klimahuset åpner for publikum onsdag 17. juni. For å besøke Klimahuset må du forhåndsregistrere deg ettersom utstillingene har begrenset adgang inntil videre på grunn av smittevernhensyn.

Fakta om Klimahuset

  • Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum og stod ferdig mars 2020, men åpningen ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.
  • Byggherre er Universitet i Oslo ved Eiendomsavdelingen. Totalentreprenør er Seby AS.
  • Bruksarealet er på 650 m2.
  • Totalt budsjett for Klimahuset er 90 millioner kroner, inkludert bygg, utstillinger og uteområder.
  • Arkitekter: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo.
  • Landskapsarkitekt: Atsite.
  • Utstillingsdesign: SixSides.
  • Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og følger kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB). Miljøtiltak i bygget er blant annet naturlig ventilasjon, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass, treverk i bærende strukturer, lavkarbonbetong, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme.
  • Vår samarbeidspartner Umoe AS har gitt 70 millioner kroner i gave for å bygge Nordens første klimahus. Øvrige samarbeidspartnere er Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Statkraft, Obos, Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning, Universitetsbiblioteket, Fritt Ord, Stiftelsen Uni, Stiftelsen Flux og Mr. Iceman.
Publisert 16. juni 2020 19:07 - Sist endret 5. aug. 2022 14:32