Fem meningsfylte år ved museet

Slik oppsummerer Tone Lindheim sin tid som direktør for Naturhistorisk museum.

Tidligere i høst gikk hun tilbake til sitt virke som landskapsarkitekt. Samtidig fortsetter hun i sitt professorat i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Hun kan se tilbake på fem produktive år med stor virksomhet på museet.

– Det har vært fem lærerike, utfordrende og svært meningsfylte år, sier hun.

Hun trekker frem følgende hovedsaker:

Tidligere museumsdirektør Tone Lindheim
Tone Lindheim takket i høst av etter fem år som direktør ved Naturhistorisk museum. Hun fortsetter i sitt professorat i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Foto: Karsten Sund/Naturhistorisk museum
  • Klimahuset er ferdigstilt og åpnet.
  • Hagehuset øst for Lids hus er blitt et velegnet sted for uteundervisning og formidling.
  • Brøggers hus er snart ferdig rehabilitert og utstillingsprosjektet i god gjenge.
  • Strategiplan 2020-2030, «Forstå naturens mangfold», og en omfattende tiltaksplan er klar.
  • Helhetsplan for Campus Tøyen er også klar. Her fremheves behovet for et nytt samlingsbygg ved museet.
  • Museets dyktige forskere har fått midler fra Forskningsrådet og EU til interessante forskningsprosjekter.
  • Digitaliseringen av museets samlinger har kommet et godt stykke videre.
  • Museumsbesøket og omsetning i museumsbutikken har hatt en imponerende økning.
  • Forprosjektet for det nye Veksthuset er ferdigstilt, slik at prosjektet nå bare venter på et startsignal.

Klimahuset på plass

Et av høydepunktene i Lindheims direktørperiode var innvielsen av Klimahuset 16. juni i år, da kronprinsen erklærte det for åpnet. Bakgrunnen for byggeprosjektet var at investor Jens Ulltveit-Moe i 2007 lovet 50 millioner kroner til nytt veksthus i Botanisk hage. Når veksthusplanene noen år senere ble endret og utsatt, ble det uklart hva som skulle skje med gavemidlene.

– Rett etter at jeg begynte i stillingen sommeren 2015, inviterte jeg Ulltveit-Moe på en lunsj, og vi hadde en god samtale. Han nevnte forslaget om et utstillingshus viet jordas klimasystemer, og han ønsket å øke beløpet fra 50 til 70 millioner kroner. Dermed kunne ballen begynne å rulle, forteller Tone Lindheim.

Når planene for Klimahuset etter hvert tok form, var det delte meninger om den utradisjonelle satsingen.

– Noen var skeptiske til prosjektet fordi de var redd for at Klimahuset skulle gå ut over den øvrige driften på NHM. Jeg var en forkjemper for at vi skulle få alt eksternt finansiert, både bygging, utstillinger og drift, og jeg satte mye inn på å få på plass sponsor- og samarbeidsavtaler. Det var interessant og morsomt å jobbe med dette, og jeg er glad for at vi fikk med oss mange gode støttespillere, sier Lindheim.

Blant Klimahusets viktigste støttespillere er Oslo kommune, Sparebankstiftelsen, Stiftelsen Fritt Ord, Obos, Statkraft, Uni-stiftelsen, Stiftelsen Flux og Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning.

Prominente gjester under åpningen av Klimahuset
Kronprins Haakon åpnet offisielt Klimahuset 16. juni 2020. Her i følge med museumsdirektør Tone Lindheim og rektor ved Universtietet i Oslo Svein Stølen. Foto: Jarli&Jordan

Et år i koronaens tegn

Koronapandemien førte til en brå nedstengning av Botanisk hage fredag 12. mars, og den ble åpnet igjen først mandag 18. mai – etter over 10 uker.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke publikum for forståelse og velvilje. Jeg vil berømme alle ansatte og andre berørte for den fleksibiliteten som ble utvist, både under stengningen og etter hvert som vi gjenåpnet gradvis og forsiktig.  Med så mange gode krefter i sving, syntes jeg det gikk bemerkelsesverdig bra.

Hva tar du med deg videre fra det spesielle året 2020?

– Vi har vel alle lært noe om livets sårbarhet, og om det utfordrende samspillet mellom natur, kultur og mennesker. Jeg tror vi har presset naturen i en slik grad at vi har fått en tilbakesmell i form av pandemien, sier Tone Lindheim (66).

Naturen reagerer med ekstreme utslag

Hun peker på at vi i fremtiden trolig vil se flere ekstreme utslag, som hetebølger, voldsomme styrtregn, havstigning og tap av artsmangfold.

– Vår generasjon har utnyttet naturen, og vi har tøyd grensene for hva som er forsvarlig. Neste generasjon vil måtte ta belastningen og bære kostnadene. Derfor er det så viktig at vi får økt bevissthet om miljø- og klimautfordringene – og at vi setter klimaspørsmålene under debatt, slik vi gjør i Klimahuset.  Nå håper jeg bare at den nye storstua blir brukt av flest mulig og til alle tenkelige formål som har med miljø- og klimaspørsmål å gjøre.

Lindheim fremhever at det har vært en stor glede å samarbeide med så mange dyktige fagfolk fra ulike fagområder de siste fem årene.

– Naturhistorisk museum har så mange ansatte med stor kompetanse innen naturvitenskap og formidling om artsmangfold og naturens sårbarhet. Dette vil være høyst relevant og etterspurt i tiden som kommer.

Jan T. Lifjeld overtok som fungerende museumsdirektør da Tone Lindheim sluttet. Stillingen er utlyst med søknadsfrist 8. oktober.

 

Av Dag Inge Danielsen
Publisert 9. okt. 2020 11:33 - Sist endret 7. jan. 2021 11:25