liste

  • 9. sep. 2019

    Gitterolivin mikrometeoritt

  • 9. sep. 2019

    Den største av de fire mikrometeorittene som ble funnet på geologibygningen ved Naturhistorisk museum, er en såkalt kryptokrystallinsk eller finkornet mikrometeoritt. På grunn av formen kalles denne typen mikrometeoritt for ‘turtleback’ (skilpadderygg).