Snart åpner Nordens første Klimahus

Det nye utstillingshuset om klima og klimaendringer blir ferdigstilt i løpet av noen måneder ved Naturhistorisk museum i Oslo. Det blir det første i sitt slag i Norden og vil romme utstillinger om en av vår tids største utfordringer.

Bildet kan inneholde: tak, arkitektur.

Foto: Karsten Sund/Naturhistorisk museum

Pressemelding

Våren 2020 åpner Klimahuset dørene for publikum. Det blir en ny og spennende arena for forskningsformidling om klima og miljø. Her kan barn, ungdom og hele familien bli klokere på hva klimaendringene egentlig innebærer, bli kjent med løsningene som finnes og bli inspirert til handling. Det blir forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer og debatter fra morgen til kveld.

Bildet kan inneholde: arkitektur, tre, fritid, bygning, turisme.
Museumsdirektør Tone Lindheim (t.v.) sammen med hovedsponsor for Klimahuset Jens Ulltveit-Moe (UMOE). Foto: Karsten Sund/Naturhistorisk museum

– Vi vil skape et levende og relevant møtested for klimaspørsmål, og engasjere våre besøkende til å bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk museum.

Klimahagen rundt huset, vil være tumleplass og læringsarena for de minste barna. Der vil vi formidle vær- og klimafenomener gjennom aktiviteter og kunstneriske installasjoner. Inne vil det være utstillinger som skal gi forståelse for både de naturlige klimaendringene og de menneskeskapte.

Hovedmålgruppen for utstillingene i Klimahuset er ungdom. I samarbeid med Oslo kommune vil det tilbys undervisningsopplegg for elever fra ungdomsskoler og videregående skoler. Her kan de lære om hvordan jordas klimasystem fungerer og hvilke konsekvenser global oppvarming har. Utstillingene dekker både naturfaglige og samfunnsfaglige spørsmål, og de besøkende vil lære om bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap. Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo ønsker at alle skal forlate Klimahuset med kunnskap, håp og vilje til handling.

Huset er et forbildebygg innen miljø og bærekraft og et prosjekt i FutureBuilt. Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk, skal Klimahuset vise vei til fremtidens byggeløsninger.

Om Klimahuset

  • Utstillingshuset ligger i Botanisk hage og er en del av Naturhistorisk museum.
  • Eier og byggherre er Universitet i Oslo. Prosjektledelse er ved Eiendomsavdelingen UiO og totalentreprenør er Seby AS.
  • Bygget er på 650 kvm og er finansiert av UMOE AS med en gave på 70 millioner
  • Totalt budsjett for Klimahuset er 90 millioner kroner, inkludert bygg, utstillinger og uteområder.
  • Arkitekter: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. Landskapsarkitekt: Atsite.Utstillingsdesign: SixSides
  • Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og følger kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB). Miljøtiltak i bygget er blant annet naturlig ventilasjon, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass, treverk i bærende strukturer, lavkarbonbetong, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme.
  • Les mer om Klimahuset
Publisert 2. des. 2019 13:25 - Sist endret 6. apr. 2022 13:50