5 gode tips til sommerens blomstereng nå

Ønsker du å anlegge en blomstereng til sommeren, bør du samle frø fra grøfter eller fra naboenga nå og få dem i jorda så snart som mulig.

Gress, blomster, hender, frø, konvolutt til å ha frø i

Intervjuet er gjengitt med tillatelse fra HUS & BOLIG

Kristina Bjureke, botaniker og universitetslektor ved Naturhistorisk museum, ble intervjuet av bladet HUS & BOLIG. Hun gir 5 tips for å lykkes med blomstereng.

  1. Bruk lokale villblomster – hent frø fra veikanten eller naboenga
  2. Næringsfattig jord blandet med fin grus/grov sand er egnet for blomstereng
  3. Vann godt når du har sådd eller plantet ut
  4. Ikke bruk gjødsel – jo mindre næring jo flere blomster
  5. Slå enga med ljå en gang i året, gjerne i august, og la den ellers være mye i fred

En blomstereng er vakker, lettstelt og er elsket av bier, humler og sommerfugler. Før var det blomsterenger overalt og hvert gårdsbruk hadde slåtteeng. Nå er over 80% av de ugjødslede, artsrike slåttemarkene i Norge forsvunnet.

 

Publisert 22. okt. 2019 10:38 - Sist endret 4. aug. 2020 11:54