Apollo-bidragene fra Universitetet i Oslo

Astronaut Harrison Schmitt samler geologiske prøver på månen

Harrison Schmitt tar prøver av nedknust steimateriale (regolitt) i Taurus-Littrow Valley. (Foto: Eugene Cernan / NASA / Offentlig eie)

Det er femti år siden den første bemannede månelandingen 20. juli 1969. Det vellykkede Apollo-programmet omfattet seks landinger på Månens forside og ga revolusjonerende innsikt i prosessene som ledet til dannelsen av Månen, Jorda og de andre planetene og asteroidene i Solsystemet. Mineralogisk-geologisk museum, som ble en del av Naturhistorisk museum i 1999, bidro til Apolloprogrammet ved forskerutdannelsen av den eneste Apollo-astronauten med geologi-bakgrunn, Harrison Schmitt.  Dessuten ledet Knut Heier en geokjemisk forskergruppe som deltok i Apollo-progranmmet med analyser av steinprøver fra Månen.

Les hele innlegget på Reidar Trønnes' blogg på forskning.no

Publisert 10. juli 2019 21:21 - Sist endret 7. jan. 2021 11:25