English version of this page

Hedret for langvarig forskning på døgnfluer

John Brittain ved Naturhistorisk museum fikk utmerkelse for sin fremragende og over 50 år lange forskning på insektsgruppen døgnfluer. 

Insektsforsker John Brittain mottar Lifetime Achievement Award for sin over 50 år lange forskning på døgnfluer. Foto: Privat

I motsetning til de flyktige døgnfluene han studerer, holder John Brittain dampen oppe. Hans livslange forskning på insektsgruppen er nå hedret med en ‘Lifetime Achievement Award’. 

–    Det er en veldig stor ære å bli anerkjent internasjonalt for fremragende forskning og for langvarig innsats for å fremme studier av ferskvannsinsekter, sier Brittain. 

Brittain ble tildelt prisen under en insektskonferanse i Aracruz i Brasil i juni. 

Langvarig affære

Brittain begynte først å studere døgnfluer (Ephemeroptera) under sitt doktorarbeid i 1967 ved Universitetet i Wales, med temaet døgnfluer og steinfluer i walisiske innsjøer.

Som navnet tilsier, har døgnfluer begrenset levetid, og flygingen er ofte synkronisert slik at et stort antall døgnfluer er på vingene samtidig. (fra Artsdatabanken)
Foto: Hallvard Elven/Naturhistorisk museum

Han fortsatte å fordype seg i de to insektsgruppene da han begynte ved Naturhistorisk museum i 1971, og hvor han har jobbet siden.  

Som navnet tilsier, har døgnfluer en relativt kortvarig levetid, noe Brittain selv fremhever som fascinerende ved gruppen han har viet karrieren til. 

–    Nymfestadiene i vann varer fra noen måneder til flere år, mens de voksne har et meget kort liv, fra noen timer til noen dager. 

–    Ellers er de sentrale i ferskvannsøkosystemer og er viktig næring for fisk og fugl.

Ifølge Artsdatabanken er det 48 registrerte arter av døgnfluer i Norge. 

Tilsvarende pris for steinfluer

Hvor tenker du å henge opp plaketten? 

–    Jeg har ikke helt bestemt meg, men kanskje på kontoret mitt på Tøyen sammen med den tilsvarende prisen jeg fikk i Japan i 2012 innen forskning på steinfluer.

Det er for øvrig første gang en forsker får slike priser for både steinfluer og døgnfluer.  
 

Emneord: døgnfluer, insekter, insektsmangfold Av Tore Oldeide Elgvin
Publisert 1. juli 2018 21:18 - Sist endret 23. des. 2019 15:54