Millionstøtte til nytt tverrfaglig forskningsprosjekt ved Naturhistorisk Museum

Prosjektet "People and plants" skal studere plantenes rolle i skandinavisk kultur fra vikingtiden til i dag.

Fra venstre: Avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug fra Forskningsrådet, NHMs direktør Tone Lindheim, rektor ved UiO, Svein Stølen, forsker Anneleen Kool, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, og forskere Karoline Kjesrud og Irene Teixidor-Toneu. Foto: NHM v/ Ane Mari Bjørnæs

Prosjektet «People and Plants  - Rediscovering and safeguarding Nordic ethnobotanical heritage» har blitt tildelt 8,5 millioner av Norges Forskningsråd (NFR). NFR deler ut tilsammen 70,6 millioner kroner til åtte forskerprosjekter om samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL), og "People and plants" skal bidra med kunnskap på området menneske og natur.

Fredag 8. juni møtte statsråd Iselin Nybø, sammen med rektor ved UiO, Svein Stølen, og direktør for SAMKUL-programmet i Forskningsrådet, Johannes Waage Løvhaug, forskerne i Botanisk hage. En spasertur gjennom Urtehagen og Vikinghagen var et godt utgangspunkt for en samtale om prosjektet og viktigheten av tverrvitenskapelig samarbeid for å kunne møte de samfunnsutfordringer verden står overfor, som redusert artsmangfold, press på matproduksjon og tilgang til ressurser og kunnskap. 

Foto: NHM v/ Ane Mari Bjørnæs

Prosjektet, som ledes av botaniker Anneleen Kool, er et tverrvitenskapelig samarbeid mellom forskere på Naturhistorisk museum og det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt en rekke samarbeidspartnere, deriblant Norges Sopp- og Nyttevekstforening, Maaemo Restaurant og Max Planck Institute for the Science of Human History. Kjernegruppen i prosjektet består av Anneleen Kool (botaniker), Irene Teixidor-Toneu (etnobotaniker) og Karoline Kjesrud (filolog).

Tone Lindheim, Iselin Nybø og Johannes Waage Løvhaug får en omvisning i Vikinghagen. Foto: NHM v/ Ane Mari Bjørnæs

Prosjektet "People and plants" skal utforske plantebruk fra Vikingtiden frem til vår tid. Målet er å få en bedre forståelse for de kulturelle implikasjoner samspillet mellom planter og mennesker har hatt gjennom tiden, og skape bevissthet rundt hvor avhengig kultur og natur er av hverandre. Dette skal gjøres med blant annet gjennom skriftlige og ikonografiske kilder med naturvitenskapelige analysemetoder og Citizen Science (folkeforskning).

Mennesker har bidratt til å skape biologisk mangfold gjennom nytteplanter - et mangfold som nå er truet. Dersom planter til bruk i mat og medisin forsvinner vil det ha stor betydning for jordens befolkning. Prosjektet skal også studere den nye interessen for økologisk bruk av planter i mat og medisin, og vil la interesserte bidra til å samle inn data gjennom formidlingsmøter.

Om tildelingen:
  • Det er behandlet 64 søknader med et samlet søknadsbeløp på 549 millioner kroner
  • Forskningen vil utgjøre et viktig bidrag til å følge opp regjeringens humanioramelding.  Den er spesielt relevant innenfor området klima, miljø og bærekraft i meldingen.
  • SAMKUL er Forskningsrådets program for samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger. Forskningen skal styrke og utvide kunnskapsgrunnlaget for å gjøre samfunnet bedre rustet til å møte store utfordringer.

    Les omtale av saken på Uniforum.

    Emneord: Botanikk, Etnobotanikk, Medisinske planter
    Publisert 10. juni 2018 21:47 - Sist endret 14. jan. 2021 20:49