Oslo kommune og NHM inngår intensjonsavtale om opplæring i klima og klimaendringer

Høsten 2019 åpner Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen. Her skal barn og unge lære mer om hvordan de kan ta vare på miljøet.

Tone Lindheim og Inga Marte Thorkildsen. Foto: Karsten Sund / NHM

Onsdag 6. juni ble det undertegnet en intensjonsavtale mellom kommunen og Naturhistorisk museum om å lære opp skoleelever i klima og klimaendringer. Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune og Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk museum, signerte avtalen.

- Jeg er stolt av at vi har fått til et spennende samspill mellom universitetet og Oslo kommune om kompetanse til barn og unge, sa Thorkildsen.

Byråden poengterte også at Oslo har status som realfagskommune og at det nye Klimahuset i byen kan bidra til at barn og unge blir motivert til å lære mer. Tøyen er allerede et kunnskapssentrum og Oslo kommune ønsker å forsterke kunnskaps- og vitenprofilen til området.

Elever fra Hersleb videregående skole forteller om sine erfaringer fra prosjektet «Fremtiden er nå» og gir en omvisning i utstillingen. Foto: NHM v/Karsten Sund.

- Neste år vil Oslo være europeisk miljøhovedstad. Det forplikter til å gi barn og unge kunnskap om miljø og klima og gi dem troen på at de kan få til en forskjell, sa byråden til de fremmøtte.

Tre elever fra Hersleb skole holdt en engasjerende tale om temaet klimaendringer, før de viste byråden rundt inne i utstillingen "Fremtiden er nå", der elevene selv har bidratt med bilder og tekster. "Fremtiden er nå" åpnet tidligere i år på Tøyen hovedgård.

 

Elevene fikk anledning til å intervjue byråd Inga Marte Thorkildsen i etterkant av omvisningen. Foto: NHM v/Karsten Sund.

Les mer om Klimahuset på prosjektets hjemmesider.

Bakgrunn
Universitet i Oslo, ved Naturhistorisk museum, skal bygge et nytt Klimahus som skal romme forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling skal klimahuset engasjere de besøkende og samfunnet til endring i bærekraftig retning.

Avtalens innhold
Oslo kommune ønsker at byens barn og unge får økt kunnskap om viktige klimaspørsmål. Partene er enige om at hovedmålsettingen med avtalen er å gjøre viktig kunnskap om klima og klimaendringer tilgjengelig for til allmenheten, og særlig for barn og unge.

Det er vanskelig å finne god, sammenhengende informasjon om klima og klimaendringer, både for lærere, elever og den øvrige befolkning. Det er nødvendig å forstå mer om hva som foregår i naturen, både om hvordan klima fungerer og hvordan det påvirker naturen. Klimahuset blir det første stedet man kan få en samlet fremstilling av disse temaene, rettet mot et alminnelig publikum.

Hva vet unge om klima og klimaendringer?
Utstillingen «Fremtiden er nå» som vises i Tøyen hovedgård i 2018, er laget med bidrag fra elever ved Hersleb, Elvebakken og Blindern videregående skoler. Utstillingen viser at kunnskapen om hva klima og klimaendringer er varierer sterkt. I utstillingen deler de sine oppfatninger om hva klima og klimaendringer er gjennom foto og korte tekster.

 

 

Publisert 12. juni 2018 15:28 - Sist endret 14. mars 2019 10:10