NHMs Klimahus presenteres under FutureBuilt-konferansen

Direktør Tone Lindheim vil denne uken holde et foredrag om NHMs kommende prosjekt Klimahuset, under årets FutureBuilt-konferanse i Asker.

Tone Lindheim. Foto: Karsten Sund

Kommende torsdag, 7.juni, vil NHMs direktør Tone Lindheim holde foredrag under FutureBuilt 2018, som i år gjestes av blant andre H.K.H Kronprins Haakon.

Lindheims tema under foredraget vil være NHMs kommende prosjekt Klimahuset. Klimahuset er et av FutureBuilts forbildeprosjekter, og er et nullutslippsbygg i henhold til kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB). Å være et forbildeprosjekt innebærer at prosjektet forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, samt å dokumentere at disse kvalitetene oppnås. Klimahuset har forpliktet seg til flere viktige klimatiltak:

  • Nullutslippsbygg (i henhold til ZEB-COM)
  • Desentralisert energiproduksjon med solceller og kompakt batteribanksystem
  • Naturlig ventilasjonsprinsipp (skorsteinseffekt)
  • Redusert vannforbruk
  • Ingen nye parkeringsplasser
  • Nærhet til offentlig kommunikasjon
  • Kortreiste materialer med bærekonstruksjon av tre
  • Bruk av lavkarbonbetong
  • Lave CO2-utslipp og høy resirkuleringsgrad av materialer
  • Fossilfri byggeplass

Les mer om Klimahuset på NHMs nettsider.

Se også beskrivelsen av Klimahusprosjektet på nettsidene til Futurebuilt.


Konferansen er nå fulltegnet, men vil bli streamet på FutureBuilts nettsider fra kl. 09.00 - 16.45. Opptak av foredragene vil også bli lagt ut i etterkant.


Om FutureBuilt

FutureBuilt er et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.

FutureBuilt har som mål å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.

 

Publisert 5. juni 2018 13:33 - Sist endret 14. mars 2019 10:10