Verdifull fluesamling til Naturhistorisk museum

Morten Falck har gjennom mange år vært en ivrig fluesamler og er en av landets fremste eksperter på blomsterfluer. På grunn av sviktende helse, velger han nå å gi bort sin store samling til Naturhistorisk museum.

Morten med en «nysnappet» Villa occulta, en godbit av en humleflue som han hadde jaktet på i lang tid. Foto: Sissel Henriksen

For mange er Morten Falck først og fremst kjent for sitt arbeid som populærvitenskapelig journalist i Aftenposten hvor han hadde spesielt ansvar for naturvitenskap og forskning. Det passet ham godt, da han ved siden av jobben hadde stor forkjærlighet for fluer og fluesurr. Denne hobbyen fikk han for alvor anledning til å dyrke da han på grunn av sykdom måtte trappe ned arbeidet i Aftenposten. 

 

Hjemme bygget Morten opp en stor og verdifull samling av ulike fluefamilier. Først og fremst er det blomsterfluer som er Mortens favoritter, men han har også bygget opp varierte og spennende samlinger av klegg, rovfluer, humlefluer og våpenfluer, for å nevne noen.
Morten deler gladelig med sine kunnskaper, og har gjennom årene publisert en rekke vitenskapelige artikler. Det gjelder både rapportering av funn, mange av dem av arter som ikke tidligere har vært påvist i Norge, men også nyttige nøkler til hjelp for bestemmelse av norske arter. Hans glitrende penn kom godt med i dette arbeidet. Et eksempel på dette kan du hygge deg med i hans fornøyelige lille epistel om hvordan han for 10 år siden fanget myrhumleflua Villa occulta for første gang i Norge (Gjengitt med tillatelse av Insekt-Nytt). 
De mange tusen fluene som står på nål i rekke og rad i Mortens samling, er samlet fra ulike kanter av landet. Mest har han vært ute med håven og sine fluefeller i området rundt Oslo og Oslofjorden, men også mange funn er gjort på reiser rundt i landet, bl.a. i Nordland hvor han tilbringer noen uker hver sommer sammen med sin kjære Sissel.


For Naturhistorisk museum er dette en svært verdifull gave, og flere av artene Morten gjennom årene har funnet, er ikke tidligere representert i museets samlinger. Samlingen inneholder også mye materiale som ikke er identifisert til art, men som vil inngå fremtidige revisjoner og studier, og på den måten fortsette å berike museets samling av fluer i årene fremover.


Museet vil takke Morten for denne enestående gaven, og for all tid og energi han har lagt ned i arbeidet for å utrede mangfoldet av fluer i norsk natur. Om tiden for å svinge håven er over, håper vi Morten også blir å se i museet i årene fremover. Her vil samlingen alltid stå åpen for ham dersom han skulle ønske å ta en titt på «gamle venner». 
 

Emneord: Insekter, Fluer, Samling, Morten Falck Av Geir Søli
Publisert 25. okt. 2018 15:45 - Sist endret 21. jan. 2019 14:38