Humlevandring og lansering av ny brosjyre

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjestet sesongens første humlevandring i Botanisk hage, i anledning lanseringen av en informasjonsbrosjyre om humler i Norge.

På jobb for humlene. Fra venstre til høyre: Ellen Lien (FMOA), Øystein Røsok (FMOA), Anne Marie Vikla (FMOA) og Roald Bengtsson (La Humla Suse, hovedforfatter). Foto: Kristina Bjureke

Hver tirsdag fra 8.mai til 16.juni arrangerer Naturhistorisk museum humlevandringer i samarbeid med foreningen La Humla Suse. Rundt 60 store og små humleinteresserte møtte opp i Urtehagen for denne tirsdagens vandring, som ble gjestet av representanter for Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA).

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått nasjonalt ansvar for å lage et faggrunnlag for de truede humleartene i Norge, og har i samarbeid med La Humla Suse utarbeidet informasjonsbrosjyren "Våre sårbare humler: På jobb for naturen og oss!". Brosjyren har som mål å formidle kunnskap om humlene og deres viktige rolle i den norske naturen, og samtidig oppfordre alle til å bidra til bedring av forholdene for humler i sine nærområder.

Hvis du vil lære mer om humler og hvordan du kan bidra til å verne dem, bli med på en av humlevandringene i Botanisk hage. For fullstendig oversikt over vandringene og alle andre arrangementer på NMH, se vår arrangementsoversikt.

Les brosjyren "Våre sårbare humler: På jobb for naturen og oss!"

Emneord: humler, humlevandring, Naturkartlegging, omvisning Av Ane Mari Bjørnæs
Publisert 9. mai 2018 14:33 - Sist endret 17. aug. 2020 13:48