Nekrolog: Rune Selbekk

Rune Selbekk sovnet stille inn i Oslo 4. desember, 50 år gammel, etter noen tids sykdom.

Han var en elsket og respektert kollega på Naturhistorisk museum, UiO. Runes liv var geologi. Han hadde et stort formidlingstalent i kombinasjon med dyp faglig innsikt. Hans interesse for faget startet allerede som barn.

Runes vitenskapelige og populærvitenskapelige virke spenner vidt innen mineralogi, geokjemi, petrologi og vulkanologi, og har resultert i mange publikasjoner i internasjonale og nasjonale tidsskrift. Han har forelest ved universitetene i Oslo, Tromsø, Reykjavik og Freiburg og ledet feltkurs og ekskursjoner, samt veiledet hovedfags- og doktorgradsstuderende.

Rune Selbekk ble cand.scient. i geologi ved Universitetet i Bergen i 1995 og dr.scient. ved Universitetet i Tromsø i 2001. Før han i 2006 ble ansatt ved Naturhistorisk museum, UiO, hadde han ervervet allsidig erfaring som postdoktor ved Universitetet i Tromsø, forsker ved Nordisk Vulkanologisk Institutt, Reykjavik, og i tre år ved Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg.

Som førsteamanuensis i mineralogi fikk Rune ansvaret for museets samlinger av mineraler og bergarter, inkludert meteoritter. Rune dyrket kontaktflaten med mineralinteresserte verden over. Han supplerte samlingene med nye praktstykker og han elsket å formidle. Rune glødet for sitt fag og hans formidling av geologifaget og kontakten med amatører og mineralsamlerne var til stor inspirasjon og glede.

Allerede fra 13-årsalderen bygde Rune opp en betydelig mineralsamling. I ungdomstiden fikk hans geologiinteresse faglig næring under sommerjobber hos Torgeir T. Garmo på Fossheim steinsenter. I høst utkom deres felles Norsk mineralbok (2017). Rune var hovedforfatter for Norges mineraler. En revidert utgave (2010), Fagbokforlaget, og ga bidrag til bøkene Norske meteoritter (2014), Fossiler og mineraler. Høydepunkter fra samlingen ved Naturhistorisk museum (2015. (NGU). Rune var faglig engasjert helt til det siste, og ble bare noen dager før han sovnet inn, intervjuet av NRK om vulkanutbruddet på Bali. Ved Naturhistorisk museum er vi mange som satte umåtelig stor pris på forskeren og formidleren, det gode og glade mennesket Rune Selbekk. Han etterlater seg et stort tomrom og vil bli dypt savnet. Våre tanker går til Annette og den nærmeste familie.

Nekrologen er også publisert på aftenposten.no (12.12.2017)

Av Tone Lindheim, Elen Roaldset
Publisert 15. des. 2017 11:22 - Sist endret 17. jan. 2019 09:29