Geologi med alle sanser i Steinhagen

Ny steinhage vil anlegges ved Naturhistorisk museum etter gave fra Sparebankstiftelsen DNB. 

Naturhistorisk museum får 5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til opprettelse av en steinhage. Hagen vil bli anlagt foran museumsinngangen og vil innby til aktiv læring om geologiske prosesser og vår geologiske historie.

Moderne undervisningsform

Hagen vil bestå av store, skulpturelle steiner som barn og unge kan utforske med alle sanser, og til og med få lov å klatre på. Aktiv utforsking av museumsobjekter kan være gunstig, ifølge geolog og førstelektor Anne Birkeland, som er fagansvarlig for prosjektet.

– Barn begynner å forstå verden med sansene sine. De ser, kjenner, lukter og smaker på ting, og det er det som starter kunnskapsinnhentingen. Og det syns vi barna også skal få lov til i Steinhagen.

– Her vil barn og unge får bruke sanser og motorikk istedenfor bare akademisk, verbal tilnærming til ting. Og dette gir bedre læring viser empirisk hjerne- og læringsforskning, forklarer Birkeland.

Geologisk reise i tid og rom

Fagansvarlig for prosjektet Anne Birkeland forteller om planene for den geologiske hagen. Foto: Tore Oldeide Elgvin / NHM

Hagen vil anrettes som en geologisk reise som begynner ved enden av Oldemors hage og slutter ved museumsinngangen.

– Vi begynner med siste istid, som er den yngste geologiske hendelsen her til lands. Og så avsluttes hagen ved museumsbutikken med meteoritter, som representer dannelsen av solsystemet og vår planet.

Mellom endepunktene vil det plasseres steiner som forteller om både prosesser og hendelser i Norges geologiske historie. Deriblant eksempler fra trias, jura og kritt, periodene da grunnlaget for Norges oljeforekomster ble dannet.

Steinamfi

I skråningen ned fra Oldemors hage vil det også opprettes et steinamfi som kan brukes til både utendørs undervisning og kulturelle innslag ved museet.

– Vi har alltid manglet et slikt samlingssted i Botanisk hage. Nå vil vi få et sted hvor vi kan samle skoleklasser og familier kan hvile. Man kan bruke det til konserter, utendørs foredrag, teater og diktopplesninger.

– Setene i amfiet vil bygges av stein. Og siden det vil plasseres i delen med vår yngste geologiske historie, vil vi bake inn materiale fra den siste istiden, for eksempel med steiner med skuringsstriper.

Åpen for alle

Hagen vil ifølge Birkeland først og fremst rette seg mot barn og unge, men vil også være tilgjengelig som et gratis geologisk tilbud for alle hagens besøkende.

– Med Steinhagen i Botanisk hage får vi anledning til å fortsette arbeidet med å vise at alt i naturen henger sammen. Vi får steiner inn som et element i hagen, ikke bare planter, sier Birkeland.

– Steinhagen kommer til å berike Botanisk hage og gjøre den til et enda mer attraktivt sted for hele Oslos befolkning. 

Publisert 6. okt. 2017 16:12 - Sist endret 1. sep. 2020 20:08