Blomstereng på Ola Narr

På Tøyen skal det på et areal hvor det tidligere var en midlertidig barnehage bli blomstereng. Onsdag 9. august satte Naturhistorisk museum og Bymiljøetaten ut nye planter. Dette er en viktig del av tilretteleggelsen for at en av våre mest artsrike naturtyper skal kunne trives midt i tjukkeste Oslo 

Foto: Dag Inge Danielsen

Slåttemarker og naturbeitemarker tilhører våre mest artsrike naturtyper. På relativt kort tid har rasjonalisering, spesialisering og intensivering av jordbruket forandret vårt kulturlandskap. I bymiljøet forsvinner gamle enger; de blir til parkeringsplasser, fotballbaner og striglet plen. En blomstereng bidrar ikke bare til at nærområdet blir penere med mange fargerike blomster isteden for en artsfattig plen. Engen bidrar også til å bevare et mangfold av ulike insektarter. Oslo kommune jobber for bevaring av biologisk mangfold ved å restaurere verdifulle naturområder, nyetablering av blomsterenger og å stimulere interesseorganisasjoner.

Øverst på Ola Narr, nær Tøyenbadet, var det tidligere en barnehage. Da den ble fjernet høsten 2016 ble det bestemt at på deler av arealet skulle det gjenskapes naturlig engvegetasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Naturhistorisk museum (UiO) og Bymiljøetaten ved Oslo kommune. Ola Narr er det naturområdet som ligger nærmest Naturhistorisk museum og brukes i formidling. Museet vil gjerne bidra til å bevare et variert og rikt biologisk mangfold der.

Høsten 2016 samlet botanikere ved Naturhistorisk museum frø av vanlige plantearter på det arealet som er tørreng på Ola Narr. Frøene ble sådd i såbrett i februar av gartner ved botanisk hage og deretter satt ut i vinterkulden. Våren 2017 ble småplantene priklet og plantet i potter.

Her skal det bli blomstereng. Foto: Kristina Bjureke

Tilførsel av næring er ofte viktig for å få planter til å trives og vokse raskt. Men om man vil få til en blomstereng med mange ulike ville plantearter er det i stedet næringsfattig jord som må til. Mange av artene i en slåttemark er ikke konkurransedyktige. Hvis man gjødsler, vil noen få konkurransedyktige og næringskrevende arter ta over og mangfoldet forsvinner. Det kommer ikke å brukes sprøytemiddel eller kunstgjødsel på engen på Ola Narr.

Blomsterengen kommer til å bli slått med ljå eller slåmaskin. Slåtten blir sent på sommeren, etter at blomstene er avblomstret og har satt frø. Avklippet/høyet fjernes etter noen dager når frøene har falt av. Om det ligger og råtner så tilfører avklippet næring til jorden.

Blomsterenger er levende natur- og kulturskatter. De gir mat og husrom for et mangfoldig insektliv. Ved å gjenskape en blomstereng kan vi øke det biologiske mangfoldet i nærmiljøet, til glede for både forbipasserende og insekt- og fuglelivet!

 

Publisert 9. aug. 2017 21:35 - Sist endret 17. jan. 2019 09:29