Gladmelding for nye veksthus på Tøyen

I revidert nasjonalbudsjett har Naturhistorisk museum fått 4 millioner kroner til de nye veksthusene som er under prosjektering.

God stemning i Palmehuset hvor Direktør Tone Lindheim, styreleder Kristin Halvorsen og Venstres leder Trine Skei markerer de gode nyhetene. Foto: NHM Karsten Sund

Pengene er øremerket til selve innholdet, nemlig planter, jord, lys, vann, skilt og inventar. Nå kan bygg og brukerutstyr prosjekteres samtidig, og det gjør alt mye lettere. Vi sikrer at beslutninger kan tas på et best mulig grunnlag, og slipper forsinkelser.

Kunnskapsdepartementet (KD) ga Statsbygg i 2015 i oppdrag å starte arbeidet med forprosjekt for nytt veksthus for Universitetet i Oslo (UiO)/Naturhistorisk museum (NHM) på Tøyen. Prosjektering av bygget er langt fremskredet. Nå er det viktig at vi kommer i gang med selve innholdet. Dette ser nå ut til å kunne sikres ved hjelp av denne tilleggsbevilgningen.

- Vi er glade for hvert skritt, lite eller stort, i retning av realiseringen av dette moderne veksthuset, sier Tone Lindheim.

Tidligere har Kunnskapsdepartementet bevilget penger til prosjektering av selve bygget. Nå er det også bevilget penger til prosjektering av innholdet- plantene og alt slags utstyrsom må til for å få til god formidling av innholdrike opplevelser

Det er Venstre og Trine Skei Grande som har stått i bresjen for denne bevilgningen kom med i det reviderte budsjettet. Her står hun sammen med direktør Tone Lindheim og prosjektleder for de nye veksthusene Finn Ervik hos NHM.

Nytt klimahus vil etter planen ha fem ulike klimasoner:

  • Middelhavsklima
  • Ørken
  • Tropisk regnskog
  • Tropisk tåkeskog
  • Arktisk

Les artikkelen: «Veksthuset får kafe med middelhavsklima»

Modell av de nye veksthusene . Foto: Stein Halvorsen Arkitekter AS

 

 

Publisert 9. juni 2017 13:59 - Sist endret 17. jan. 2019 09:29