Slik blir det nye klimahuset

Vinneren av klimahuskonkurransen er kåret. Alle bidragene kan sees i en ny utstilling som åpner i løpet av august. 

For å finne fram til det beste konseptet for nytt Klimahus og klimautstillinger ved Naturhistorisk museum har NHM og Eiendomsavdelingen ved UiO nylig gjennomført en arkitekt- og utstillingsdesignkonkurranse. 

Fem leverandørteam ble prekvalifisert og etter en grundig evalueringsprosess er det besluttet å gå i kontraktsforhandlinger med ett vinnerteam som består av arkitektkontorene Lund Hagem og Atelier Oslo, samt designkontoret Expology. Vinnerprosjektet har mottoet "Mønstre i bevegelse". 

Klimahuset er muliggjort takket være en raus gave fra Jens Ulltveit-Moe.

Illustrasjon fra vinnerprosjektet til Lund Hagem og Atelier Oslo, samt designkontoret Expology.

Klimaformidling

Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum, med fokus på barn og ungdom. 

Et sentralt budskap er at klimaendringene skjer som et resultat av både naturlige prosesser og menneskeskapt påvirkning, og de besøkende skal med utstillingen være i stand til å forstå sammenhenger og konsekvenser av endringer og påvirkninger.  

Utfordringen ved å formidle et tema som ofte oppleves fjernt i tid og rom er løst av vinnerprosjektet ved å introdusere de besøkende for hverdagslige og relevante problemstillinger.

Utstillingen starter ute med fokus på vær, vind og vann. I foajéen står en skulpturelt utformet globus, omkranset av digitale flater som forteller om de usynlige klimaprosessene. 

Det vil bli god kapasitet til større grupper i inngangspartiet, og de besøkende kan selv bestemme sitt eget tempo og fordypningsnivå i utstillingen.

I tillegg til hovedutstillingen er det planlagt soner for innovasjonsverksted og skiftende utstillinger. Klimahuset vil også ha et amfi med plass til 150 personer.

Illustrasjon fra vinnerprosjektet til Lund Hagem og Atelier Oslo, samt designkontoret Expology.

Energivennlig bygg

Vinneren har i sitt løsningsforslag utformet et bygg basert på energiprinsippet om inntak av frisk, kald luft i byggets laveste punkt mot syd og en varmegjenvinner plassert mot nord der bygget er på sitt høyeste.

Formen på taket er designet for å optimalisere solenergi og naturlig ventilasjon samtidig som det tar hensyn til eksisterende bebyggelse. 

Planløsningen til bygget sikrer også fleksibilitet til fremtidige oppdateringer og utnyttelse av utstillingsarealet.

Klimahuset vil ligge mellom W. C. Brøggers hus og det fremtidige utstillingsveksthuset.

Se alle bidragene

Alle bidragene i konkurransen vil kunne sees i en ny utendørs utstilling som vil bli etablert i prosjektområdet i løpet av august. 

I bildekarusellen under vil du i tillegg til vinnerprosjektet (de tre første bildene) få en smakebit på prospektene fra de andre leverandørteamene.  

Publisert 10. juli 2017 15:39 - Sist endret 5. aug. 2022 11:28