Kartla Botanisk hage

Med elev-hjelp har vi nå full oversikt over naturtypene i Botanisk hage.

I vår fikk to førsteklasser ved Hersleb videregående skole i oppdrag å kartlegge naturtypene som finnes i Botanisk hage.

- Naturtypekart viser økologien i et område, og indikerer hvilke arter man kan finne hvor. Dette er informasjon som trengs blant annet i planlegging av utbygging, for å unngå å ødelegge sjeldne områder og arter. Og ved verning og restaurering av områder, sier stipendiat ved Naturhistorisk museum Heidrun Asgeirsdatter Ullerud.

Aridsj Safar, Alex Ramin og Feven Tekhlay fra Hersleb videregående skole lagde vinner-kartet over Botanisk hage. Foto: Heidrun Asgeirsdatter Ullerud.

Forskerskole

Kartprosjektet ble gjennomført som en del av fagene geografi og naturfag ved skolen. Elevene ble delt opp i grupper som alle skulle lage egne kart. De fikk først en introduksjon av Ullerud hvor der de lærte om kartlegging, forskjellen på flyfoto og kart, og om naturtyper.

Deretter hadde de en full dag med kartlegging i Botanisk Hage. Og metodene er akkurat de samme som Ullerud bruker i sin doktorgrad. Ikke bare ‘walk in the park’, med andre ord.

­- Det var en overraskelse for mange hvor praktisk arbeidet var. De ble slitne av å gå hele dagen, forklarer Ullerud.

Vinnerkart på museets hjemmeside

De ferdige kartene ble presentert av gruppene. Gruppa som hadde laget det flotteste kartet tilhører elevene Aridsj Safar, Alex Ramin og Feven Tekhlay, og kartet deres vil nå gjøres tilgjengelig på nettsidene til Naturhistorisk museum (se også kartet nederst i saken).

Prosjektet har som hensikt å skape et reelt samarbeid mellom forskere, lærere og elever, hvor alle parter har gjensidig nytte av hverandre.  

- Naturtypekartet er jo et reelt produkt som de har hjulpet oss med å lage. Det kan forhåpentligvis bidra til både å vise hva naturtyper er og få fram at dette er noe vi jobber med på Naturhistorisk Museum.

- Naturtypesystemet som er brukt er utviklet av blant annet forskere her. Kartet viser også at vi har veldig mye plen i Botanisk Hage. Jeg skulle gjerne sett litt flere forskjellige typer natur også her i hagen, men det er vanskelig og tar lang tid å lange naturlig natur, sier Ullerud.

Samarbeidet mellom Hersleb videregående skole og NHM har pågått i flere år, men det jobbes nå for å gjøre kartleggingsprosjektet om til et undervisningsprosjekt som også kan benyttes over hele landet.

Emneord: naturtypeatlas, Botanisk hage
Publisert 28. juni 2017 11:54 - Sist endret 17. aug. 2020 13:47