English version of this page

40 millioner NOK til planteidentifisering

EU finansierer storstilt forskningsprosjekt innen såkalt molekylær identifisering av planter, ledet av NHM-forsker Hugo de Boer.

Førsteamanuensis og leder av Plant.ID-prosjektet som nylig ble bevilget 40 millioner kroner av EU. Foto: Privat

Forskningsprosjektet Plant.ID, ledet av førsteamanuensis Hugo de Boer ved Naturhistorisk museum (NHM), bevilges 40 mill. NOK fra EU. Plant.ID skal over de neste fire årene utvikle ekspertise som blir sentral for ivaretakelsen av planteressurser i framtiden.

Genetiske strekkoder

Planter utgjør en av våre viktigste biologiske ressurser, og danner grunnlag for blant annet mat, medisiner og bygningsmateriale.

Kravene til kjapp og sikker bestemmelse av planter er store i en tid hvor flere arter står i fare for å dø ut samtidig som ekspertisen innen identifisering av planter er på vei ned.

Revolusjonerende fremskritt innen DNA-sekvensering gjør det nå mulig å presist identifisere planter molekylært med metoder som var teknisk umulig for bare ti år siden. Ved å utnytte potensialet som ligger i disse teknikkene, ønsker Plant.ID å utvikle kompetanse for å takle utfordringer knyttet til planter i det moderne samfunn.

Storstilt samarbeid

Bevilgningen kommer fra Horizon 2020 (Marie Skłodowska Curie Action Innovative Training Network), som er det største forsknings- og innovasjonsprogrammet til EU. Plant.ID er det eneste UiO-ledede prosjektet som fikk denne støtten i år. 

Prosjektet springer ut fra Forskningsgruppen for planteevolusjon og DNA-metabarcoding (PET) ved NHM, men inkluderer totalt 27 partnere fra inn- og utland. Bevilgningen løper over fire år og vil finansiere til sammen 15 stipendiatstillinger.

 

 

Emneord: Plant.ID, EU, Horizon2020, Marie Curie, DNA metabarcoding, planter Av Tore Oldeide Elgvin
Publisert 4. mai 2017 07:40 - Sist endret 14. jan. 2021 20:55