Virker Norges regnskogstøtte til Brasil?

Torsdag 27. oktober var det seminar om Amazonas og Norges regnskogstøtte til Amazonasfondet på Tøyen hovedgård i Botanisk hage.

Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen. Neil Palmer, CIAT

Klima- og miljødepartementet og Brasils ambassade inviterte til seminar om Amazonas og Norges regnskogstøtte til Amazonasfondet.  Seminaret fant sted på Tøyen hovedgård 27. oktober fra kl 11.30 til 16.00.

Japu (t.v.) og Jawaruwa Wajãpi representerte Wajãpi-folket fra Brasils regnskog på seminaret. (Foto: NHM)

Siden 2008 har Norges internasjonale klima- og skoginitiativ ("regnskogsatsingen") overført 6,5 milliarder NOK til Amazonasfondet i Brasil. Dette har vært betaling for deler av Brasils store reduksjoner i klimagassutslipp fra avskoging i Amazonas de siste årene. Pengene fra Norge skal brukes til prosjekter som skaper bærekraftig utvikling i Amazonas-regionen, og reduserer avskoging.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok på seminaret. Statssekretær i Brasils miljødepartement, Everton Lucero, fortalte om Brasils klimapolitikk. Amazonasfondets leder Juliana Santiago presenterte noen av resultatene av Norges støtte. Thelma Krug fra avdeling for avskogingskontroll i Brasils miljødepartement snakket om hvordan Brasil skal klare å redusere avskogingen ytterligere i årene framover. 

Torkjell Leira, prosjektleder og koordinator for NHMs regnskogsengasjement, ønsker velkommen til seminaret på Tøyen hovedgård. (Foto: NHM)
Direktør Tone Lindheim, Naturhistorisk museum, og statsråd Vidar Helgesen, klima- og miljødepartementet. (Foto: NHM)

Les mer om program og mer informasjon på nettsidene til KLD

Publisert 26. okt. 2016 11:40 - Sist endret 17. jan. 2019 09:26