Smartere veksthusenergi

En ny energiløsning for bedre styring av veksthusklima er nå på plass i Botanisk hage. Løsningen ble ferdig installert i det store veksthuset i Forsøksavdelingen før sommeren. Den vil gi verdifull kunnskap og erfaringer som skal komme det nye utstillingsveksthuset til gode.

De nye, tykke rørene fra energisentralen gir mer effektiv oppvarmning av det store veksthuset i Forsøksavdelingen. Foto: NHM.

Finn Ervik er prosjektleder for nytt veksthus ved Naturhistorisk museum.
Han oppsummerer fordelene med det nye systemet for klimastyring:
- Lavere utgifter til energi / oppvarming.
- Bedre kontroll på klimaet både i veksthuslufta og på plantebordene.
- Større driftssikkerhet.
- Lavere driftsutgifter som følge av forenkling og standardisering.
- Økt fleksibilitet, slik at klimaet i hver avdeling kan endres til enhver tid.
- Mulighet for å koble på fremtidige energilagre slik at vi – ved å kjøle og avfukte – kan høste overskuddsenergi fra dag til natt og fra sommer til vinter. Lukelufting blir dermed nesten overflødig.
- Enklere å styre for gartnerne, med mulighet for fjernbetjening via internett og mobiltelefon.
- Mulighet for fremtidig utbygging. Hvis vi for eksempel vil fjerne veksthuset «Femmeren» eller flytte alle hagens driftsfasiliteter til nordenden, ligger alt nå til rette for at vi kan forlenge Blokka med mer veksthus og nytt driftsbygg.

Dette er noen av tiltakene som er gjennomført:
- Nye rør er lagt.  Disse gjør det mulig å varme opp veksthusene med mye lavere vanntemperatur. Systemet vi har hatt frem til nå benytter unødig høy temperatur fra fjernvarmen.
- Ny rørføring i energisentralen gjør at vi nå bare bruker av fjernvarmen når det er nødvendig.
- Ny rørføring i avdelingene gjør det mulig å benytte returvarmen.
- Før var alt toppstyrt. Et sammenbrudd kunne få store konsekvenser. Nye pumper har lokal styring i tillegg til kommunikasjon med sentralstyringen.
- Nye pumper er børstefrie, og vil ha svært lang levetid og lite behov for vedlikehold.
- Nye og flere klimafølere er installert i avdelingene. Faststoff-teknologi blir mer vedlikeholdsfritt.
- «Hovedstokken» (de to svarte rørene i taket) er dimensjonert for fremtidig utbygging.

Nye, frekvensstyrte pumper gir enkel betjening og bedre oversikt. Foto: NHM

 

 

Emneord: veksthusoppvarming
Publisert 10. aug. 2016 13:04 - Sist endret 17. jan. 2019 09:26