Overrekkelse av frø i Botanisk hage

Mandag 10. oktober besøkte Dronning Sonja og Singapores presidentfrue Mary Tan Naturhistorisk museum i Oslo.

 

Bildet kan inneholde: fottøy, bukse, sko, anlegg, smil.

Direktør ved NHM Tone Lindheim i samtale med Dronning Sonja og presidentfrue Mary Tan. Foto: Karsten Sund, NHM

Besøket er det første statsbesøket fra Singapore til Norge etter invitasjon fra Kong Harald, og varer fra 10. til 12. oktober. Målet for besøket er å styrke det bilaterale samarbeidet.

Mary Tan overleverte risfrø fra Singapore som skal oppbevares i det internasjonale frøhvelvet for kulturplanter på Svalbard. Frøene ble overlevert på Tøyen hovedgård til mat- og landbruksminister Jon Georg Dale.

Besøket hos Naturhistorisk museum (NHM) på Tøyen omfattet også en omvisning og orientering om den Nasjonale frøbanken for ville planter som befinner seg hos NHM.

Gartner Liv Aarvoll ønsker velkommen til den nasjonale frøbanken for ville planter

Nasjonal frøbank for norske truete arter

Nettverket for de botaniske hagene i Norge arbeider med ex situ-bevaring av norske truete planter. Vi har satt som egen målsetting å ha 75 % av planteartene bevart i frøbank i 2016. For å dekke den genetiske variasjonen er målsettingen å bevare frø fra fem populasjoner med geografisk spredning (når det er mulig). Den nasjonale frøbanken for ville norske arter befinner seg på NHM.

En offisiell ex situ-bevaring bygger på at det finnes god dokumentasjon for hvor og når plantematerialet ble samlet inn. For å være en offisiell frøbank må også samlingen vedlikeholdes, dvs spiredyktigheten på frøene sjekkes med jevne mellomrom og erstattes eller kompletteres om spiredyktigheten er for lav.
 

Besøket omfattet også en frø- og smykkeutstilling av kunstneren Ingjerd Hanevold.
Publisert 10. okt. 2016 17:08 - Sist endret 5. aug. 2022 11:19