Konkurranse om nytt klimahus på Tøyen

Universitet I Oslo inviterer til prekvalifisering for deltakelse i konkurranse om nytt klimahus som skal bli en del av Naturhistorisk museum i Oslo

Her kan du se hvor det nye klimahuset skal plasseres i Botanisk hage. Illustrasjon: Arkitektkontoret Gasa AS

Det skal etableres et klimasenter på Tøyen, kalt «KLIMAHUSET». Prosjektet har som formål å formidle kunnskap om klima til et bredt publikum. Senteret skal gjennomføres som et integrert anlegg. Både bygning og utstilling inngår i prosjektet.

Senteret skal eies av UIO, NHM skal forvalte utstillingene og UMOE(v/Jens Ulltveit-Moe) bidrar til finansieringen med en pengegave.

Senteret er lokalisert til arealet sørøst for Brøggers hus i Botanisk hage og integreres i det nærliggende tekniske og bygningsmessige miljøet. Senteret skal være driftsklart april 2019. Prosjektets totale økonomiske ramme er 70 millioner kroner (eks.mva).

KLIMAHUSET har karakter av et opplevelsessenter som skal synliggjøre de klima-utfordringene vi står ovenfor i nær og fjern fremtid.

Konseptet «KLIMAHUSET» skal formidle kunnskap om klimautfordringene og om mulige løsninger gjennom utstillingene og gjennom bygningen i seg selv.

Samspillet mellom formidling og arkitektur er svært viktig. Det forventes nyskapende formidlingskonsepter og arkitektoniske uttrykk som setter klimautfordringen tydelig, kraftig og virkningsfullt på agendaen. Konseptet skal ha fleksibilitet til skiftende formidlingskonsepter innenfor et integrert overordnet grep.

For å få dette til skal det gjennomføres en begrenset konkurranse med forhandling med tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Forhandlingene vil foregå i flere faser med 3-5 leverandører hvor det legges opp til «parallelloppdrag» i første fase. Evalueringen av bidragene vil bli gjennomført på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier i det kommende konkurransegrunnlaget.

Prosjekteringskontrakt for skisseprosjekt og forprosjekt vil bli inngått med vinner av konkurransen. Løsningene som dokumenteres, skal etter konkurransen utvikles i et tett samarbeid med universitetets enheter.

Det legges opp til en leveranse for KLIMAHUSET hvor bygning og utstilling er en eller to totalentrepriser. Det skal prosjekteres med dette for øye. Prosjekteringsgruppen skal utarbeide prisforespørselen (anbudsdokumentene). Prosjekteringsgruppen tiltransporteres totalleverandøren(e) i sin helhet ved kontraktsinngåelse.

Oppdragsivers intensjon er at prosjektet realiseres i sin helhet, men det tas forbehold om at prosjektet kan bli avbrutt etter at entreprenørtilbudene på totalleveransen(e) er vurdert.

Les hele utlysningen på Doffin

English version

I tillegg til klimahuset planlegger UIO/NHM å bygge nye veksthus.

Nedenfor ser du kart over Botanisk hage og hvor det nye klimasenteret skal plasseres.

Publisert 25. okt. 2016 11:13 - Sist endret 17. jan. 2019 09:26