Hele NHM's DNA-bank tilgjengelig på nettet

Naturhistorisk museum har nå gjort alt sitt DNA-materiale tilgjengelig for søk via den internasjonale dataportalen Global Genome Biodiversity Network (GGBN). 

 

NHMs frosne vevsprøver blir nå søkbare i verdens største dataportal for ikke-humane genetiske ressurser. Professor Arild Johnsen og avd.ingeniør Toril Enger arbeider med materialet. (Foto: Lars Erik Johannessen, NHM)

Materialet omfatter over 100 000 prøver fra fugler og mer enn 92 500 prøver fra blomsterplanter. Man kan også søke opp flere tusen sopper, lav og leddyr, i tillegg til pattedyr, fisk med mer.

– Med dette er vi den største bidragsyteren til det globale nettverket av DNA-banker for ikke-humant DNA og vev, sier professor Arild Johnsen, som er faglig ansvarlig for DNA-banken.

Når informasjon om prøvene nå ligger tilgjengelig på nettet, øker nytteverdien av NHMs samlinger ved at forskere verden over enkelt kan søke opp hva som finnes. De kan også sende forespørsler om lån av prøver som er relevante for deres forskningsprosjekter.

– Det ligger veldig mye arbeid bak det omfattende materialet i DNA-banken vår. Gjennom å dele informasjon om det som allerede er innsamlet, kan vi spare det internasjonale forskningsmiljøet for mye unødig ressursbruk, sier teknisk kurator ved DNA-banken, Dr. Lars Erik Johannessen.

DNA-banken på Naturhistorisk museum består hovedsakelig av forskningsmateriale innhentet gjennom prosjekter og ekspedisjoner de siste tiårene.  Det meste at materialet stammer fra Norge, Norden og Arktis, men også flere andre områder av verden er godt representert.

GGBNs hjemmesider, der portalen finnes::

http://www.ggbn.org/ggbn_portal/


 

Emneord: GGBN, DNA-bank
Publisert 17. juni 2016 13:01 - Sist endret 17. jan. 2019 09:26