Vikinghagen utvides

Mye kommer til å skje med Vikinghagen i år og de neste årene. Men Vikinghagen er ikke bare det skipsformede anlegget. Også det omkringliggende området hører med, noe som vil bli tydeligere de neste sesongene.

Jordvollen mot Jens Bjelkes gate er forhøyet og skal beplantes med busker og trær. Foto: Axel Dalberg Poulsen, NHM

Fortsettelsen av prosjektet er allerede godt i gang. Jordvollen som skjermer mot trafikkstøy i Jens Bjelkes gate er bygget høyere, og den skal beplantes med skandinaviske busker og små trær, som eksempelvis rogn, hyll og hassel.

Området omkring skipsformen skal etter hvert utvikles til et nordisk arboret, som ikke bare skal omfatte trær, men også underskogsvekster, som blåbær, tyttebær, blokkebær, tranebær osv.

Det foreligger videre planer om å gjøre om på gangveien som leder forbi Vikinghagen, slik at den får form som skipskai eller brygge.

– Vi ønsker dessuten å anlegge en egen natursti i området omkring vikingskipet – dette med tanke på barn og unge, forteller hagesjef Axel Dalberg Poulsen. Muligvis blir dette i form av en ”midgardsorm” som slynger seg gjennom landskapet. I hvert fall blir det en myr med bro over.

Den kulturelle skolesekken

Sauene av flettet pil, som var en gave fra Tom Hare og ble utplassert ved Vikinghagen i 2014, vil trolig bli supplert av en hest i tilsvarende utforming i løpet av 2015. Også den lages av Tom Hare. Hesten skal både vise at den var et viktig husdyr i vikingtiden og den skal illustrere at det er igangsatt et forskningsprosjekt som blant annet handler om vikingenes hester. Sauene ble for øvrig tatt inn sist vinter, for å beskyttes mot vær og vind.

Vikinghagen har allerede rukket å bli svært populær blant skoleklasser. Utadseksjonen på NHM tok seg av hele 24 skoleklasser som kom på besøk etter åpningen. I år skal flere opplegg for skoleklasser komme på plass.

– Vi har søkt Den kulturelle skolesekken om å ha undervisning for skoleklasser i Vikinghagen også til høsten, forteller Marit Grønbech.

Verdens kuleste dag

– De kommer til å lære litt om hvem vikingene var, men mest om naturressursene vikingene benyttet, som hva de spiste av dyr og planter, hvordan de brukte planter til tekstiler, farging av klær, medisiner, bruk av steinsorter til gryter, kvernstein og brynje, og om eksport og import av stein, dyr og planter.

I tillegg håper hun å kunne gi elevene en praktisk oppgave, som for eksempel å lage en tråd eller et armbånd av fiber fra lin. Elevene sist høst satte stor pris på denne type oppgaver.

Videre vil det bli et stort arrangement i Vikinghagen i slutten av august, og NHM vil delta med en viking-stand på ”Verdens kuleste dag” som Sparebankstiftelsen DNB arrangerer på Akershus festning den samme helgen. Der vil barna få lov å prøve seg på arkeologisk utgraving, bestemme plantefrø, male mel på kvernstein, lære hva vikingene ellers spiste og høre om bruk av medisinplanter i Volvens telt.

Vikingfilm

På lengre sikt er tanken å anlegge en aktivitetsplass, et permanent formidlingsrom under tak og kanskje et toalett.

– Det ville ha vært morsomt om vi kunne bruke masten til å heise opp et lerret til fremvisning av vikingfilm, så en form for strømkilde står også på ønskelisten, kommenterer Axel.

Både det eksisterende anlegget og en del av den fremtidige utbyggingen blir støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Forskningsrådet.

Denne saken ble først publisert i Palmebladet, medlemsblad for Botanisk hages Venner. Gjengitt med tillatelse

Mange begeistrede skoleklasser besøkte Vikinghagen sist høst, og fikk undervisning av både zoolog og botaniker. Foto: Axel Dalberg Poulsen, NHM

Av Dag Inge Danielsen, Botanisk hages Venner
Publisert 9. mars 2015 12:41 - Sist endret 9. des. 2019 18:14