Startskudd for fossilprosjekt i Tøyenparken

Nå blir det fossiljakt på ordentlig for geofag-elevene ved Hersleb videregående skole.

Mottar oppdragsbrev. Fra venstre bak: Geofagelever på Hersleb skole (vg1) Thea Brander Borgenhov, Helene Markhus Brekke, Runa Udbjørg, Egil Bjørnæs, professor Hans Arne Nakrem. Foran: stipendiat ved NHM Lene Liebe Delsett, faglærer Johanne Hjelle Nitter. Foto: Ram Gupta, NHM

På oppdrag fra Naturhistorisk museum skal geofag-elever ved Hersleb skole kartlegge og finne fossiler som gjemmer seg under plenen i Tøyenparken – midt i Oslo. Første spadestikk skjer første uken i juni.

Milliarder av blekkspruter

Få vet at Tøyenparken ligger oppå et fossilførende lag som strekker seg fra Smestad i Oslo til St. Petersburg i øst. Laget skjuler milliarder av blekksprutfossiler som har ligget der siden ordovicium, for 465 millioner år siden. Endoceras er det vitenskapelige navnet på denne utdødde blekksprutslekten.

Prosjekt «Fossilutgraving i Tøyenparken» er et samarbeid mellom NHM og Hersleb videregående skole.

Torsdag stilte fagfolk fra museet opp i timen og overrakte et oppdragsbrev til faglærer Johanne Hjelle Nitter og den lille geofagklassen som består av fire elever. Dermed gikk det formelle startskuddet for prosjektet.

God hjelp fra museet

Sjefsgeolog Hans Arne Nakrem og stipendiat i paleontologi Lene Liebe Delsett forklarte hva elevenes oppdrag er:

– Den første oppgaven er å planlegge og klargjøre geolokaliteten, selve utgravingsstedet. Dere skal fjerne jord, steiner og kratt før vi kan gå i gang med fossiljakten, forklarte sjefsgeologen til de motiverte elevene.

Til elevenes lettelse la han til at de ikke blir alene om den tunge klargjøringsjobben. Med hjelp av folk fra museet og Palvenn (Paleontologisk museums Venner), skal det gå raskt. Oslo kommune bidrar med bortkjøring av masser fra det 10–20 kvadratmeter store området som skal blottlegges.

Formidlingsprosjekt

De fire geofagelevene skal gjøre mer enn å lempe stein og jord. De skal være med i fossiljakten og de skal utvikle publikumsvennlige tekster til skilt og brosjyrer. Disse skal brukes i forbindelse mat utgravingsstedet skal bli en permanent geolokalitet til bruk i museets undervisning og formidling, og som blir en av leveransene fra Hersleb-elevene.

Dette blir altså ingen øvelse i å være geolog «på liksom».

Utdanningsetaten i Oslo kommune er svært fornøyde med at elevene får prøvd seg på realistisk forskning. Kommenterer Bjørg Novang, seksjonssjef i Utdanningsetaten:

-          At elever får delta i virkelige prosjekter av denne dimensjonen er helt unikt, og det gjør fagene spennende og relevante. Dette er et strålende eksempel på det skolefaglige samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og Hersleb videregående skole, og vi tror det vil ha en rekrutteringseffekt for begge miljøer.

-          Slikt skjer ikke av seg selv. Avtalen ble utarbeidet før skolen åpnet, og nå ser vi at den virker etter intensjonen. Vi gleder oss til å se fortsettelsen av dette kreative samarbeidet, sier hun videre.

Les om fossile blekkspruter


Av kommunikasjonsrådgiver Ram Gupta, NHM
Publisert 1. juni 2015 13:06 - Sist endret 6. apr. 2022 13:48