Fyllitt fra Filefjell til Skandinavisk rygg

Blir ny del av Skandinavisk rygg.

Fyllittfelt kommer på plass. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Sist sommer fikk Botanisk hage levert et lastebillass med fyllittstein fra Filefjell i forbindelse med bygging av ny E16 ved Tyinkrysset. Steinen, som ble gitt av Statens vegvesen, ble lagt på plass på Skandinavisk rygg i forrige uke.

Botaniker Kristina Bjureke var nylig på fjellet for å samle frø til denne utvidelsen. Fyllitt er en relativt næringsrik bergart. På ryggen med fyllitt skal det derfor plantes arter som krever næringsrike forhold. Noen vil trolig komme på plass til våren, mens andre blir plantet i 2017.

– Kjølig og fuktig forsommer gjorde at det ble vanskelig å finne frø i fjellet. Men uansett tar det tid å finne alle arter vi ønsker. Rom ble ikke bygget på en dag, sier Kristina Bjureke, som har ansvar for å undersøke hvilke arter som vokser på de forskjellige bergartene, og å samle frø og plantemateriale.

Tidligere på sommeren i år ble det anlagt et lite felt med bergarten serpentinitt på Skandinavisk rygg. Steinen kom fra Modum. Serpentinitt i berggrunnen påvirker morfologien hos planter, både ved høyt nivå av tungmetaller og ved å være basisk. Man får dvergformer isteden for normal størrelse. Reidar Elven, pensjonert botanikknestor, har nylig samlet frø til dette feltet på serpentinittforekomster i Sør-Trøndelag.

Ivrig engasjerte i prosjektet med utvidelse av Skandinavisk rygg er – i tillegg til Kristina Bjureke – Anne Birkeland, geolog, Tor Mjaaland, ansvarlig for oppformering av planter, Nils Petter Bergersen som anlegger steinmassene sammen med Tor, Merete Berg. som arbeider i Fjellhagen, og Oddmund Fostad, overgartner. Fra før består Skandinavisk rygg av marmor fra Nordland, skifer fra Oppdal og syenitt (granitt) fra Groruddalen.

Denne saken ble først publisert i Palmebladet.


Av Dag Inge Danielsen, Botanisk hages Venner
Publisert 29. sep. 2015 12:44 - Sist endret 14. des. 2019 15:52