Forlater Botanisk hage til fordel for ingefærfamilien

Etter 4 ½ år sluttet Axel Dalberg Poulsen 1. september som leder for Botanisk hage i Oslo for å bli ingefærforsker på heltid.

Axel Dalberg Poulsen deltok på det syvende internasjonale ingefærsymposiet i Thailand i august i år. Her i Queen Sirikit Botanical Garden, Chiang Mai. Foto: John Mood

Axel Dalberg Poulsen understreker at han på ingen måte er gått lei av Botanisk hage i Oslo:

– Jeg har fortsatt masse inspirasjon og nye ideer for hagen. Men jeg fikk en enestående sjanse som gir meg mulighet for å satse på hva jeg kaller min familie, nemlig ingefærfamilien. Det er viktig for meg at jeg i en periode kan fordype meg i ingefærfamiliens mysterier og tilbringe mye tid i Sørøst-Asias regnskoger mens der stadig er noe skog igjen.

Axel innrømmer samtidig at det var et vanskelig valg:

– Det har vært en stor glede å få være med og utvikle denne vakre botaniske hagen i hyggelig samarbeid med BhV og mine medarbeidere. Og jeg skulle gjerne ha fortsatt. Men jeg kunne ikke la muligheten gå fra meg til å fordype meg i ingefærenes fantastiske verden.

Mye nytt i Axels periode

Axel kom fra den botaniske hagen i Edinburgh til Tøyen våren 2011. Under hans ledelse har det skjedd mange endringer, og en rekke nye anlegg er blitt til. Dette er noe av det viktigste:

  • Ny organisasjonsstruktur for hage-seksjonen
  • Mer miljøvennlig drift
  • Ny utendørs lyssetting og utvidet åpningstid
  • Veksthussaken kommet inn på et nytt spor, med mer tidsriktig og bærekraftig planforslag
  • Storstilt feiring av 200-årsjubileet i 2014 og flere jubileumsanlegg, som Pilehagen for barn (bekostet av BhV), pileskulpturene av Tom Hare (de fleste også bekostet av BhV), jubileumsbenkene (den største, Frederik VI's benk, bekostet av BhV), Skandinavisk rygg og Vikinghagen.

– Hva er du selv mest fornøyd med av det du har oppnådd her på disse årene?

– Det som gleder meg mest er nok kommentarer jeg får om hvor fantastisk fin hagen er blitt de siste årene. Vi har sett en jevn økning i besøkstallene. I løpet av 2014 kom 100 000 flere innenfor portene enn året før, og i år er interessen ikke mindre. Samtidig oppstår nye utfordringer som følge av den økte populariteten. Jeg tenker på ødeleggelser som vi dessverre har opplevd. Kanskje bør det derfor innføres visse restriksjoner. Jeg vet at det ikke vekker begeistring, men de mer park-relaterte aspekter kan kanskje overtas av Tøyenparken slik at Botanisk hage kan konsentrere seg om å fylle sin viktigste misjon, nemlig å formidle planters betydning for mennesket gjennom en levende utstilling av hovedsakelig vitenskapelig materiale. Samtidig må Botanisk hage inspirere barn og voksne og være aktiv i samfunnsrelevant debatt om naturvitenskapelige spørsmål.

Vitenskap og gartnerfag

Axel mener at det i mange sammenhenger ikke kommer fram hvor viktig det er for Botanisk hage og Naturhistorisk museum å ansette tilstrekkelig med kvalifiserte botanikere.

– Det har vært en stor suksess å få ansatt ny botaniker for 3 år siden. Anneleen Kool har markant bidratt til kurateringen av hagens samlinger, forskningen og formidlingen. På alle områdene er det svært viktig å ha vitenskapelig ansatte med gode kvalifikasjoner, fremholder hagesjefen, og tilføyer:

– Botanisk hage er et levende utendørsmuseum. For å holde samlingene ved like og fortsatt gjøre dem vakre og interessante, har det stor betydning at vi har gode relasjoner mellom gartnerne og botanikerne. Jeg har ønsket å bygge bro mellom det hortikulturelle/gartnerfaglige miljøet og det botaniske/vitenskapelige miljøet. Flere av gartnerne våre har god innsikt i botanikk, og jeg håper at enda flere vil fordype seg i botanikk.

Når det gjelder vitenskapelige resultater har Axel blant annet veiledet to mastergradsstudenter fram til bestått eksamen i botanikk. Helene Matthiesen var med Axel på feltarbeid på Borneo og Øystein Lofthus på New Guinea. Begge har skrevet masteroppgave om arter i ingefærfamilien, og begge har bidratt til innsamling av viktig plantemateriale. Øystein Lofthus er for tiden ansatt i en midlertidig kuratorstilling på Naturhistorisk museum.

– Det har vært en stor glede for meg å se to unge, norske botanikere slå ut i blomst, sier Axel.

Sumatra og New Guinea venter

I jobben som leder for Botanisk hage i Oslo har Axel kunnet bruke 20 prosent av sin tid til forskning. Fra 1. september kan Axel bruke det meste av sin tid på forskning på ingefær. En del av tiden vil gå med til å veilede to kvinnelige PhD-studenter; det ene prosjektet med base ved universitetet i Leipzig, Tyskland, og det andre ved universitetet i Kuala Lumpur, Malaysia. Dermed vil han bli i stand til å fullføre sitt bokprosjekt om arter i ingefærfamilien. Han har allerede utgitt floraer over ingefærarter på Borneo og Sulawesi, mens bøkene om Sumatra og New Guinea gjenstår.

– Det er fortsatt muligheter for å finne og beskrive nye arter i ingefærfamilien. Men vi har dårlig tid. Naturen er under hardt press på mange av voksestedene. Flere arter kan derfor være i ferd med å forsvinne for vitenskapen før de er blitt beskrevet.

Takk til venneforeningen!

Siden Axel Dalberg Poulsen sluttet i stillingen 1. september, er det ikke én person, men to, som overtar ansvaret. Finn Ervik (opprinnelig ansatt som prosjektleder for nytt veksthus) og Oddmund Fostad (mangeårig overgartner) skal sammen ivareta rollen som daglig leder for Botanisk hage – dette som en midlertidig ordning ut året.

Axel er ikke bekymret for den videre utviklingen på Tøyen:

– Det er svært mange dyktige personer her til å videreføre prosjektene og den daglige driften. Og ikke minst har hagens ledelse lenge hatt et utmerket samarbeid med Botanisk hages Venner, noe som har betydd mye for meg. Og jeg vil gjerne få benytte anledningen til å takke Palmebladets lesere og alle i venneforeningen for et svært hyggelig og givende samarbeid. Det er en fabelaktig innsats dere har lagt ned. Sammen har vi fått til masse!

Uvurderlig innsats

Anne R. Smedsrud, som var styreleder i venneforeningen i tre år – fram til februar i år– kvitterer med å takke den avtroppende hagesjefen for uvurderlig innsats:

– Han har vært oppfinnsom og kreativ. Han har vært dyktig som teamleder til å få med seg medarbeiderne. Og han har vært drivkraften bak mange av forbedringene som har funnet sted.

Anne Smedsrud trekker spesielt fram to områder:

– Jubileumsmarkeringene ga høye besøkstall og masse medieomtale, og Axel la ned en fantastisk innsats. Videre synes jeg Vikinghagen er blitt et praktfullt anlegg, og det er svært verdifullt at vi kan spille på vikinginteressen for å få barn og unge til å besøke Botanisk hage.

Denne saken ble først publisert i Palmebladet.


Av Dag Inge Danielsen, Botanisk hages Venner
Publisert 5. okt. 2015 10:06 - Sist endret 10. des. 2019 04:09