PRESSEMELDING: UiO ønsker bedre og billigere veksthus på Tøyen

Planene for nytt utstillingsveksthus er foreldet. UiO ber Kunnskapsdepartementet om ny arkitektkonkurranse.

UiO har i dag sendt ut denne pressemeldingen:

Siden 1930 har Naturhistorisk museum (NHM) arbeidet for å få bygget et stort, moderne veksthus med tropisk regnskog som en sentral arena for formidlings- og forskningsvirksomheten på Tøyen.

Tropisk regnskog huser jordens største biologiske mangfold og representerer vårt mest komplekse økosystem. Museet ønsker å beskrive dette mangfoldet, de komplekse prosessene som foregår og den enorme betydningen de har for vår planet.

Etter hvert som kunnskapen og kompetansen hos fagfolkene våre har økt, har det vokst fram en erkjennelse av at tiden har løpt fra løsningene i Oase 60⁰N. Verken botanikkfaglig eller miljømessig tilfredsstiller konseptet kravene til et tidsriktig veksthus. Mer moderne løsninger vil etter all sannsynlighet også bli betydelig rimeligere å gjennomføre og drifte.

Universitetet i Oslo har derfor bedt Kunnskapsdepartementet om at prosjektet Oase60°N blir avsluttet, men at det samtidig blir utlyst en ny arkitektkonkurranse for et utstillingsveksthus ved NHM.

Beslutningen om å be om en ny arkitektkonkurranse har vært en svært vanskelig beslutning å ta. Et nytt utstillingsveksthus har i mange år vært museets viktigste og høyest prioriterte utbyggingsprosjekt.

Det er derfor lange og grundige avveininger som ligger bak denne konklusjonen. Vi er nå kommet til et punkt der det vil være uansvarlig av UiO å la prosjektet Oase 60⁰N fortsette uten å legge fram vår nye kunnskap og nye vurderinger.

Kontaktpersoner

Rektor Ole Petter Ottersen
22 85 63 03
rektor@uio.no

Museumsdirektør Arne Bjørlykke
22 85 16 43 / 900 95 012
arne.bjorlykke@nhm.uio.no

Les mer om veksthussakens historie

Publisert 29. mai 2013 14:42 - Sist endret 8. nov. 2013 14:31