Bygging av ny paviljong for butikk og billettsalg

I nordenden av museumsbygningene startet i dag arbeidet med en ny paviljong som skal forbinde Brøggers hus og Colletts hus.

Slik vil paviljongen se ut når den står ferdig. Ill.: Kristin Jarmund Arkitekter as

I dag startet arbeidene med en ny paviljong mellom W.C. Brøggers hus (Geologisk museum) og Robert Colletts hus (Zoologisk museum). Butikken skal inneholde billettsalg og museumsbutikk. Den er planlagt å stå ferdig i mars neste år, og vil da erstatte de eksisterende billettutsalgene i de to bygningene. Publikumsinngangen til Brøggers hus vil da være gjennom paviljongen, og ikke i sør som nå.

Museene vil være åpne i hele byggeperioden, og inngangen til Colletts hus vil være langs byggeområdet (se under). Her vil det om kort tid komme en containertunnel for besøkende.

Inngang til Robert Colletts hus i byggeperioden.

Publisert 26. nov. 2013 16:35 - Sist endret 8. des. 2019 10:38