PRESSEMELDING: Normale åpningstider i Botanisk hage etter pinse

Naturhistorisk museum (NHM) går etter pinse tilbake til vanlige åpningstider i Botanisk hage, etter konstruktive samtaler med Oslo kommune.

– Vi er meget glade for at kommunen og politiet vil ta tak i forholdene rundt Botanisk hage, slik at vi igjen kan gi byens befolkning det tilbudet vi ønsker, sier museumsdirektør ved NHM, Arne Bjørlykke.

– Vi håper de varslede tiltakene vil virke etter hensikten for å løse de akutte forholdene med camping i Monrads gate. Tiltakene på mellomlang sikt ser vi som en del av oppgraderingen av Tøyen, en prosess som NHM ivrer for og er en naturlig del av, sier Bjørlykke.

Han legger til at NHM naturligvis vil følge nøye effekten av tiltakene som iverksettes, og være innstilt på dialog med kommunen om eventuelle nødvendige justeringer.

Fra og med tirsdag 21. mai vil åpningstidene i Botanisk hage være 7-21 på hverdager, og 10-21 på lør-, søn- og helligdager.

Kontaktinformasjon
Museumsdirektør Arne Bjørlykke
22 85 16 43 / 900 95 012
arne.bjorlykke@nhm.uio.no

Planlagte tiltak

I en pressemelding i ettermiddag annonserer Oslo kommune følgende tiltak:

"Følgende kortsiktige tiltak settes i verk fra i dag i området rundt Botanisk hage:

  • Oslo kommune sørger for rydding og renhold og området skal være rengjort innen tirsdag 21.05.2013
  • Oslo kommune øker frekvensen på Oslovakter i området. Inne i Botanisk hage har UiO ansvaret for vakthold
  • Botanisk hage har ordinære åpningstider fom 21.05.2013.

Tiltakene vil bli evaluert i slutten av juni 2013.

I tillegg vurderes tiltak som vil kreve noe mer tid å gjennomføre:

  • Det tas initiativ til skilting av Monradsgate som er regulert til gang- og sykkelvei, og oppgradering i henhold til reguleringsbestemmelsene.
  • Det vurderes om parkeringsplassen mellom Botanisk hage og Munch-museet skal oppgraderes midlertidig.
  • Det sees på muligheten for midlertidig stenging av parkeringsplassen."

Publisert 16. mai 2013 14:41 - Sist endret 8. nov. 2013 14:31