25 millioner til NorBOL

Pengene skal gå til å tilrettelegge for målet om strekkoder på 20 000 norske arter. Nasjonal koordinator for prosjektet er NTNU Vitenskapsmuseet (VM).

– Innvilgelsen av søknaden betyr en voldsom oppsving for DNA barcoding-aktiviteter i Norge, sier professor Arild Johnsen.

NHM vil få ansatt en barcode-manager i fem år, som skal jobbe med koordinering og oppfølging av barcoding-aktiviteter ved NHM, samt bidra til den praktiske gjennomføringen av slike prosjekter. Det blir også økt driftsbudsjett til produksjonen av DNA barcodes (eller strekkoder, som de også kalles).

– Dette gir samlet sett økt aktivitet både ved DNA-banken og andre samlinger ved NHM, siden alle barcodes skal ha beleggsmateriale i samlingene, og på DNA-lab'en. Det går også hånd i hånd med en foreslått satsning på en DNA-barcode pipeline ved NHM, sier Johnsen.

– Intensiveringen av samarbeidet mellom universitetsmuseene er utvilsomt også bra for NHM.

Les mer:
Norwegian Barcode of Life (NorBOL)
50 mill. til NTNU-infrastruktur (Universitetsavisa)
En halv milliard investert i forskningsutstyr (NFR)

Publisert 1. nov. 2013 13:00 - Sist endret 8. des. 2019 10:36