NHM og Hydro signerte intensjonsavtale om regnskogsforskning

NHM og Hydro vil opprette et forskningsprogram knyttet til Hydros gruvevirksomhet i Brasil. Hensikten er å få kunnskap som kan styrke Hydros evne til å bevare det naturlige biomangfoldet, spesielt rundt det sentrale Amazonas, der selskapet utvinner bauksitt.

Fra venstre: Forskningsleder Fridtjof Mehlum ved NHM, Anne-Lene Midseim (ansvarlig for Hydros CSR i Brasil) og André Fey (leder av Hydros konsernstab for HMS og CSR). Foto: Øyvind Breivik

Fredag 28. september signerte Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og Hydro en intensjonsavtale om blant annet forskning på regnskogen. Gjennom avtalen vil partene se på muligheten for å etablere samarbeid med brasilianske universiteter og å involvere master- og doktorgradsstudenter både fra Brasil og Norge i et nytt forskningsprogram.

Biomangfold og gruvedrift

Det langsiktige målet vi har satt oss, er at vi skal klare å bevare det naturlige biomangfoldet i gruvedriftsområdet i Brasil uten netto tap av dyre- og planteliv. Forskningsbasert kunnskap er nøkkelen til å nå dette målet, sier Midseim som er ansvarlig for Hydros Corporate Social Responsibility i Brasil.

Partene har brukt 2012 til å utvikle programmet, etablere samarbeidsrelasjoner med gode fagmiljøer i Brasil og søke finansiering for relevante prosjekter.

Publisert 14. des. 2012 14:07 - Sist endret 27. okt. 2017 13:15