Det nye utstillingsveksthuset

Stor skuffelse i forbindelse med neste års statsbudsjett.

Foto: NHM

Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum føler stor skuffelse etter at Statsbudsjettet ble presentert 8. oktober uten at nytt utstillingsveksthus nevnes. Det er lagt ned betydelige ressurser i prosjekteringen. Samtidig er behovet for utstillingsveksthus som arena for formidling om verdens naturmangfold og genetiske ressurser mye større i dag enn da kampen startet for 82 år siden.

Naturhistorisk museum vil nå tydeliggjøre overfor Kunnskapsdepartementet hvor viktig behovet er og hvor stort potensial et nytt utstillingsveksthus har for formidling, undervisning og forskning innenfor realfagene. Håpet er at prosjektet skal komme på skinner igjen slik at bygging  kan starte i forbindelse med Botanisk hages 200-års jubileum i 2014.

Av Naturhistorisk museum
Publisert 12. okt. 2012 11:24 - Sist endret 27. okt. 2017 13:15