PRESSEMELDING: Gamle trær i Botanisk hage må felles

18. juli begynner fellingen av 8 store, majestetiske gamle trær i Botanisk hage, blant annet den flotte, store, gamle Moes pil ved andedammen.

Om morgenen 24. mai var alt tilsynelatende lutter idyll i Botanisk hage. Portene hadde akkurat åpnet. Klokken 7.15 får et kraftig vindstøt det til å knake i den gamle lønnen og en mosjonerende dame unngår med nød og neppe å bli truffet av det store veltende treet.

Botanisk hage fyller snart 200 år og inneholder mange gamle trær. Publikum setter stor pris på stemningen i hagen, men flere av trærne er til fare for de besøkende og ansatte ved Naturhistorisk museum.

Etter den kjedelige opplevelsen med lønnen som veltet i mai, har hagens ledelse, i samarbeide med trepleiere og soppeksperter, utpekt 8 trær som er i faresonen. Om det kommer et kraftig vindkast er det stor risiko for at disse  trærne velter, og de må derfor dessverre late livet. Blant dem er Moes Pil som ble plantet av overgartner Elias Moe i 1927 og er et imponerende tre nær Andedammen.

Vår nyansatte, danske hagesjef Axel Dalberg Poulsen sier:

”Det er kedeligt at vi må fælde flotte, gamle træer”. ”Men en botanisk have er i evig dynamik, hvor ikke alle planter kan opleves samtidig: De tomme pladser vil give mulighed for at plante arter, som publikum ikke har set før.”

Under fellingen, som påbegynnes 18. juli, vil ikke alle de dødsdømte trærne bli skåret helt ned til bakken. Hagen etterlyser en treskjærer til å utføre et kunstverk i den 3 m høye stubben som vil bli stående igjen etter Moes Pil. De gamle trærne er også viktige leve- og ynglesteder for andre organismer i hagen. Sopp, insekter og fugler har stor nytte av trærne og mere enn 90 fuglearter er observert i Botanisk hage. Derfor vil også en bjørkestubbe få lov til å stå igjen til nytte for biomangfoldet i hagen. Så selv om hagen i første omgang må prioritere sikkerheten, vil publikum fremover kunne se frem til nye opplevelser i hagen, forhåpentlig uten å få noe i hodet.

Moes pil

Publisert 16. aug. 2011 18:06 - Sist endret 9. des. 2019 13:00