PRESSEMELDING: − Tøyen er ikke en bakgård

− Videreutvikling av Tøyenområdet vil skje selv uten nytt Munch-museum. Det er museumsdirektør Arne Bjørlykke ved Naturhistorisk museum som minner om dette.

Onsdag skal Oslos bystyre diskutere Munch-museets framtid, inkludert hvor et nytt museum skal plasseres. Museets nærmeste nabo i dag er Naturhistorisk museum (NHM), som omfatter Botanisk hage og Geologisk og Zoologisk museum. Direktør Arne Bjørlykke reagerer på det inntrykket som spres av enkelte av debattantene.

− Tøyen er ingen bakgård. Botanisk hage, Tøyenparken med Munchmuseet og Kampen park er til sammen et av Oslos største og fineste grøntområder. Alt i dag har Botanisk hage nærmere en halv million besøkende hvert år, og vi har over 130 000 besøkende ved museene.

− Torsdag mottar Kunnskapsdepartementet det ferdige forprosjektet til Botanisk hages nye utstillingsveksthus, som vi venter vil trekke mellom 200 000 til 300 000 besøkende årlig. I forrige uke vedtok styret ved Universitetet i Oslo å fremme et forslag om rehabilitering av NHMs  museumsbyggninger. Denne ombyggingen og fornyelsen av utstillingene vil doble antallet besøkende.

− Til sammen snakker vi om mange hundre millioner i investeringer i Tøyenområdet, selv uten et nytt Munch-museum, sier Bjørlykke.

Han understreker at NHM ikke tar stilling i debatten om lokalisering av Munch-museet, men at det er elendighetsbeskrivelsene av Tøyen han vil til livs.

Mer informasjon:
Arne Bjørlykke
Tlf.: 90095012
arne.bjorlykke@nhm.uio.no

Se også:
Tøyen ikke avhengig av Munch-museet (Kronikk VG 20. mars 2011)

Publisert 12. des. 2011 15:25 - Sist endret 8. des. 2019 10:38