UiO krev 300 mill. til rehabilitering

UiO krev at regjeringa løyver 100 millionar kroner i året til rehabilitering av bygningar frå 2013 til og med 2015. Det første året skal pengane brukast på Zoologisk museum og Geologisk museum på Tøyen.

Universitetsstyret vedtok dette i går, og grunngjev kravet med at UiO kkje sjølv lenger har høve til å forsera framdrifta når det gjeld finansieringa av desse prosjekta. Byggjekostnadene vil koma på 250 millionar kroner for Zoologisk museum og 200 millionar kroner for Geologisk museum.

– Vi er svært glade for at styret ser behovet for at bygningane på Tøyen må prioriterast, kommenterer museumsdirektør Arne Bjørlykke.

UiO ber òg om 30 mill. kroner i oppstartsløyving for det nye veksthuset i revidert statsbudsjett for 2012.
 

Publisert 7. des. 2011 09:18 - Sist endret 8. des. 2019 10:36