PRESSEMELDING: Madonna i Botanisk hage

Kunstneren Ilmi Gutzeit Mathiesen skal utføre kunstverket "Madonna and the Dream" på stammen av Elias Moes gamle pil.

Moes pil før den ble felt i sommer.

Moes pil stod ved Andedammen og ble plantet av overgartner Elias Moe i 1927. I sommer ble den felt sammen med sju andre gamle trær som kunne falle ned og være til fare for publikum.

− Vi syntes det ville være for galt om ikke et tre med en slik karakter skulle få en form for ettermæle, sier Axel Dalberg, sjef for Botanisk hage.

− Vi gikk derfor ut og etterlyste kunstnere som var interesserte i å utføre et kunstverk i stubben som ble stående igjen, samt en del av stammen som vi la igjen til dette formålet. Både stubben og stammen er omtrent 3 m. lange.

Blant de fem innkomne forslagene valgte en lokal jury ut ”Madonna and the Dream” av Ilmi Gutzeit Mathiesen.

− Det er som om den stående og den liggende stammen snakker sammen − den ene høyreist, innelukket i seg selv, den andre liggende, men utadvendt og ekspansiv. Jeg ønsker å forsterke og tydeliggjøre dette, sier Gutzeit Mathiesen.

− Et ansikt, som kan gi assosiasjoner til Munchs Madonna, ser ut av den høye stammen ned på den liggende. Undrende og halvt i søvne inne i stammen ser hun ned på den liggende formen, den uforklarlige ”Naturen”. Hun er like mye en drøm selv som drømmen hun betrakter.

Ilmi Gutzeit MathiesenIlmi Gutzeit Mathiesen foran stubben av Moes pil.

Fotoet kan fritt lastes ned høyoppløst til pressebruk, mot kreditering: Axel Dalberg, NHM/UiO

Gutzeit Mathiesen er kunstutdannet fra Norge og Tyskland, og har hatt flere separatutstillinger. Hun arbeider med tegning og skulpturer i flere materialer: tre, stål, betong, jern og stein.

Urtehagens dag 4. september vil Ilmi Gutzeit Mathiesen være til stede og starte arbeidet med kunstverket. Hun svarer gjerne på spørsmål fra publikum.

Pressen inviteres spesielt til kl 12.

Arbeidet ventes ferdig i løbet av året.

 

Mer informasjon:
Axel Dalberg
Sjef for Botanisk hage
axel.dalberg@nhm.uio.no
Tlf.: 93028787

Ilmi Gutzeit Mathiesen
ilmimathiesen@getmail.no
Tlf.: 95100359

Publisert 31. aug. 2011 17:02 - Sist endret 9. des. 2019 09:21