PRESSEMELDING: Museumsbygningene på Tøyen får nye navn til UiO-jubileet

Lids hus, Waldemar C. Brøggers hus og Robert Colletts hus blir de nye navnene på Botanisk, Geologisk og Zoologisk museum.

I forbindelse med UiOs 200-årsjubileum ønsker Naturhistorisk museum (NHM) å hedre de vitenskapsmenn og/eller -kvinner som har betydd ekstra mye for utviklingen av naturfagene og museet.

Museumsbyggene Botanisk museum, Geologisk museum og Zoologisk museum skal få navn etter tre av disse, slik det er vanlig for mange andre av universitetets viktigste bygg.

I juni ble det derfor lyst ut en navnekonkurranse for ansatte og publikum, og en jury har nå kåret tre vinnere. Juryen har bestått av NHMs styreleder og representanter for alle fagområdene på museet, og innstillingen deres er vedtatt av rektor.

Vinnerne ble offentliggjort av museumsdirektør Arne Bjørlykke på Tøyen hovedgård i dag, som en del av museets feiring av UiOs 200-årsjubileum. De nye navnene er

Lids hus (tidl. Botanisk museum)

Ekteparet Dagny Tande Lid og Johannes Lid utpeker seg som unike formidlere av norsk botanikk til fagmiljø så vel som det brede publikum, gjennom en lang årrekke. Begge to vektla formidlingen av botanisk kunnskap høyt, uttrykt gjennom deres populære pulikasjoner av ulike slag, men også som ledere av utallige ekskursjoner. Deres glede over og gode evne til å dele av sin kunnskap gjorde verdien av den enorme kunnskapen enda større.

Les mer om ekteparet Lid

Waldemar C. Brøggers hus (tidl. Geologisk museum)

Waldemar Christopher Brøgger (1851-1940) var den sentrale kunnskapspolitiker i Norge omkring 1900. Brøggers vitenskapelige innsats som paleontolog, mineralog, berggrunns- og kvarærgeolog  er ruvende og førte tidlig til  internasjonal anerkjennelse. I årene 1906-1911 var han Universitets første rektor. Brøgger mottok en rekke æresbevisninger.

Les mer om Waldemar C. Brøgger

Robert Colletts hus (tidl. Zoologisk museum)

Robert Collett er en av de store pionerene i norsk zoologi. Han skaffet frem en mengde nye  kunnskaper om norske virveldyr, og hadde avgjørende betydning for oppbyggingen av Zoologisk museum på Tøyen i Kristiania sammen med W.C. Brøgger. Collett fikk mange nasjonale og utenlandske utmerkelser, inkludert kommandør av St. Olavs Orden.

Les mer om Robert Collett

Mer informasjon

Museumsdirektør Arne Bjørlykke
Tlf.: 900 95 012
arne.bjorlykke@nhm.uio.no

Publisert 2. sep. 2011 09:30 - Sist endret 15. okt. 2020 20:28