Trine Skei Grande: – Nå er det Tøyens tur!

Venstrelederen optimistisk for penger til nytt veksthus ved NHM.

Trine Skei Grande har i flere omganger tatt opp veksthussaken fra Stortinges talerstol og snakket om veksthusets betydning.

– Hvor sikre kan vi være på at Statsbudsjettene for 2011 og 2012 vil inneholde nødvendige midler?

– Jeg skulle ønske jeg visste. Vi kan stort sett bare sparke regjeringen på leggen når vi er i mindretall, men av og til funker det. Det er viktig at regjeringen får et press på seg fra oss på Oslobenken, sier Trine, og legger til:

– Jeg tror at nå er det Tøyens tur!

Opplevelsessenter for naturfagene

Trine Skei Grande har fulgt veksthussaken lenge, de første årene i tospann med Odd Einar Dørum. Hun satt i Oslo bystyre da den aktuelle tomten ble omregulert fra fotballøkke til museumsformål. At det har tatt så lang tid og vært så mange runder kommenterer hun slik:

– Veksthuset har konkurrert med mange andre store byggeprosjekter, dessuten har det vært så mange parter involvert. Men endelig ser det ut til at staten, universitet og kommunen alle vil at dette skal skje – og de vil at det skal skje nå. Jeg mener det er viktig å få en samlet og integrert utvikling av Tøyenmiljøet. Dagens Munchmuseum bør i fremtiden bli et opplevelsessenter for naturfagene, sier den nye Venstrelederen, som har tatt seg tid til en prat med Palmebladet på kafeen i Botanisk hage.

Begistret av Darwinsenteret

– I all opplevelseskulturen som de unge blir utsatt for tror jeg at det er behov for akademia og dannelse – å lage en motsats til reality-TV. Kunnskap skal ikke fremstå som noe støvete og gammeldags. Alt burde ligge godt til rette for å fascinere de unge og by på opplevelser som handler om naturfagene i sin store bredde.

– Veksthus er kjempeviktig, en helhetlig utvikling av området er viktig, og ikke minst er gode lagre og magasiner kjempeviktig, sier Trine Skei Grande, som lot seg begeistre av Darwinsenteret i London, der man kunne få omvisning i magasinene. Ikke alt trenger å være tilrettelagt, mener hun.

– Jeg har sans for den amerikanske universitetskulturen, med tett kobling mellom forskning og formidling.

Ydmykhet overfor naturen

– Hvorfor er du så opptatt av veksthussaken?

Modell av det nye veksthuset– Jeg ønsker at det nye veksthuset skal bli et opplevelsesenter for barn og voksne, sier Trine Skei Grande. Foto: NHM

– Fordi kunnskap om biologi og naturfag er så viktig for det moderne mennesket. Vi må bruke penger på å formidle til de aller yngste, og de må få kvalitet. Vi bør bruke de aller klokeste hodene til nettopp det. Dette er tidsriktig. Foreldre i dag går gjerne på museum for å lære ungene om sammenhenger i naturen.

– Hva er dine håp og ønsker for veksthuset?

– Jeg ønsker først og fremst at det skal bli et opplevelsessenter for barn, men også for oss voksne. Jeg ønsker at det skal gi forståelse for sammenhenger i naturen, og at det skal bidra til den ydmykheten vi bør ha overfor naturen.

Hageinteressert hele livet

Trine Skei Grande mener det blir en fin gave til Universitets 200-årsjubileum om det blir grunnstensnedleggelse i 2011.

– Hva er ditt forhold til Botanisk hage?

– Dette er parken min. Jeg går her ganske ofte. Det er et sted der det er fint å bare være og et sted jeg gjerne tar med gjester. Jeg har vært i mange botaniske hager i Europa. Denne er kjempeflott i forhold til andre. Det er veldig morsomt og spennende det de gjør med gamle hageplanter her på Tøyen. Jeg er utdannet historiker og synes det er artig at de rekonstruerer gamle hager. Det å ta vare på historien handler ikke bare om harde ting, men også det som vokser.

Hageinteressen har Trine hatt med seg hele livet:

Tar samfunnsdebatten på kornet

– I oppveksten hadde vår gamle nabo Agnes en fantastisk hage. Jeg gikk litt sammen med henne og stelte, skulle bare ønske jeg husket mer.

– Er det noe du savner i Botanisk hage i dag, utover et moderne utstillingsveksthus?

– Generelt for NHM savner jeg tilgjengelige magasiner. Jeg synes det nye biblioteket til NHM er blitt flott, og det skal bli spennende å se hva som skjer videre med det. Så bør det bli bedre forhold for de som lager utstillinger. Samtidig har jeg lyst til å påpeke at museene her er moderne og spennende. Riktignok ser de gammeldagse ut utenpå, og de mangler ressurser og lagre. Men de som jobber her catcher hva som er i tiden, tar samfunnsdebatten på kornet, og lager spennende utstillinger!

Denne artikkelen er gjengitt fra Palmebladet, medlemsblad for Botanisk hages Venner, med velvillig tillatelse.

Trine Skei Grande- Veksthuset og Tøyenmiljøet skal være en spydspiss for forskningen og et utstillingsvindu for naturfagene, sier Venstreleder Trine Skei Grande. Foto: Dag Inge Danielsen

Av Dag Inge Danielsen; Botanisk hages Venner
Publisert 21. sep. 2010 09:42 - Sist endret 1. apr. 2022 12:56