Skal redde 220 utryddingstruete planter

Botanikere vil samle inn frø fra minst 60 prosent av de utryddingstruete plantene i Norge. De 100 som var lettest å finne, ble samlet inn i fjor. Nå gjenstår de 120 vanskeligste artene.

Kristina Bjureke er primus motor for å redde 220 utryddingstruete norske planter. Foto: Yngve Vogt, Apollon/UiO

Les hele saken i Apollon

Publisert 10. juni 2010 10:02 - Sist endret 8. des. 2019 10:37