130.000 år gammelt fossilt DNA fra Svalbard avklarer isbjørnens aner

PRESSEMELDING: DNA-analyse av fossil isbjørnkjeve setter forskerne i stand til å fastslå når isbjørnen og brunbjørnen skilte seg i to ulike arter.

Bilder til nedlasting nederst på siden
Downloadable images at bottom of page

”Våre resultater bekrefter at isbjørnen er en evolusjonært sett ung art som utviklet seg fra brunbjørn for ca 150.000 år siden og tilpasset seg meget hurtig til et liv på den arktiske drivis rett før siste mellomistid”, sier Charlotte Lindqvist, professor ved University at Buffalo, som er førsteforfatter på en artikkel som blir publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences USA denne uken: http://www.pnas.org/content/107/11/5053.abstract?sid=b4d32a1a-9db6-46b0-a4a9-42323c90e5f3

”Det er funnet få fossiler av isbjørn, så når og hvordan isbjørnen utviklet seg fra brunbjørn har lenge vært usikkert”, sier professor Øystein Wiig, Naturhistorisk museum (NHM), UiO, isbjørnekspert og medforfatter på artikkelen. I 2004 fant Olafur Ingólfsson, professor i geologi ved UNIS, Longyearbyen, og Universitetet på Island, en meget godt bevart fossil isbjørnkjeve på Svalbard, som viste seg å være 110.000 – 130.000 år gammel.

Isbjørnens nærmeste slektninger
Lindqvist, som arbeidet ved NHM som postdoc, ekstraherte sammen med Lutz Bachmann, professor i molekylær systematikk ved NHM, gammel DNA fra en hjørnetann som satt i kjeven. Da Lindqvist kom til University at Buffalo i 2008 begynte hun i samarbeid med partnere ved Pennsylvania State University å bruke next-generation sekvenseringsmetodikk på gammel DNA av fossilet og på moderne isbjørn og brunbjørn. Dette samarbeidet resulterte i sekvensering av det komplette mitokondrielle genom til kjeven.”Tidligere genetiske analyser viste at brunbjørner som finnes på tre øyer i det sydlige Alaska er isbjørnens nærmeste slektninger. Prøver fra disse bjørnene ble derfor inkludert i vår analyse for å kunne si mer nøyaktig når isbjørn utviklet seg til en egen art”, sier Lindqvist.

”Det faktum at vår gamle isbjørn ligger nesten nøyaktig på splittepunktet mellom disse brunbjørnene og moderne isbjørn, gir en unik link mellom nålevende pattedyrarter”, sier Bachmann. ”Dette er hittil det eldste mitokondrielle pattedyrgenom som er sekvensert, og er omtrent dobbelt så gammelt som det eldste sekvenserte mammutgenom”.

Overlevde istid
”Selv om resultatene viser at isbjørnen har tilpasset seg skiftende klima gjennom tidene er det ikke sikkert den vil greie å tilpasse seg de hurtige forandringer i isbjørnens leveområder som ser ut til å skje i framtiden. Vi har funnet at isbjørnen har overlevd den forrige mellomistid som generelt sett var varmere enn det klima vi har i dag. Analyser av sedimentene der den gamle kjeven ble funnet viser at det var mye likheter i faunaen på Svalbard den gang med det som finnes i dag. Tatt i betraktning at også analyser av isotoper i kjeven viser at denne isbjørnen levde på toppen av den marine næringskjeden så er det ingen tvil om at det var havis i området den gang”, sier Wiig. ”Isbjørnen er både morfologisk, fysiologisk og adferdsmessig tilpasset et liv på den arktiske drivis der den lever av meget næringsrik selspekk. Dette kan ikke forandres på kort tid.”

Forskerne håper nå å ta neste trinn med å sekvensere hele genomet til denne gamle isbjørnen. Dette vil kunne gi viktig informasjon om isbjørnens unike utviklingshistorie.

I tillegg til Lindqvist, Bachmann, Wiig, og Ingólfsson, er Eve Zeyl fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og Jon Aars fra Norsk Polarinstitutt, medforfattere fra Norge. Arbeidet ble finansiert av the Gordon and Betty Moore Foundation, the College of Arts and Sciences at University of Buffalo, US Geological Survey Alaska Science Center og Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Kontakt og mer informasjon

Professor Lutz Bachmann
Tlf: 22851764/ 47898986
lutz.bachmann@nhm.uio.no
Professor Øystein Wiig
Tlf: 22851688/ 41465054
oystein.wiig@nhm.uio.no

Originalartikkelen

Charlotte Lindqvist, Stephan C. Schuster, Yazhou Sun, Sandra L. Talbot, Ji Qi, Aakrosh Ratan, Lynn P. Tomsho, Lindsay Kasson, Eve Zeyl, Jon Aars, Webb Miller, Ólafur Ingólfsson, Lutz Bachmann, and Øystein Wiig:
Complete mitochondrial genome of a Pleistocene jawbone unveils the origin of polar bear
abstract | full text (pdf)

Bilder til nedlasting

Klikk på bildene for større versjon/Click on image for larger version.

Free for media use. Photographer must be credited.


Photo: Olafur Ingólfsson

Ill.: Olafur Ingólfsson/Øystein Wiig

Photo: Øystein Wiig

Ill.: Google Maps/Olafur Ingólfsson

Photo: Øystein Wiig

Poolepynten. Photo: Olafur Ingólfsson

Lutz Bachmann. Photo: Per Aas/NHM

Øystein Wiig. Photo: Per Aas/NHM

 

Publisert 1. mars 2010 17:50 - Sist endret 27. okt. 2017 13:14