Mammuten gresset i ballblomeng

I permafrosten fins et frossent DNA-arkiv. Det er et fingeravtrykk av fortidens økologiske systemer. Forskere kan nå slå fast at mammuten i Sibir gresset på enger med ballblom, gulaks, fjellfiol, blokkebær og forglemmegei.

Ill: Apollon/UiO

Les hele saken i Apollon
Saken er også publisert på forskning.no

Publisert 15. juni 2010 09:36 - Sist endret 5. aug. 2020 07:35